Toimintakertomus 2016/Tiivistelmä

0
330

PRO HAAGA – PRO HAGA ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016                                                                                       

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on lähetty vuosittainen jäsenkirje, jonka yhteydessä lähetettiin myös jäsenmaksulomakkeet. Kaupunginosayhdistyksen toiminnasta on julkaistu uutisia sekä Haagalaisessa että Etelä-Haagan sivustolla sekä Facebookin Haagan ilmoitustaulu -sivustolla.

Haagalainen-lehti

Haagalaiset pitävät Haagalainen-lehteä tärkeänä paikallisuutisten ja tapahtumien tiedotuskanavana. Vuoden aikana julkaistiin lehteä yhdeksän kertaa. Haagalainen on jaettu kaikkiin talouksiin ja on myös noudettavissa tietyistä noutopisteistä. Nettiversiona se on luettavissa osoitteessa http://www.haagalainen.com/” href=”http://www.haagalainen.com/”>http://www.haagalainen.com heti sen ilmestyttyä. Pro Haaga ry:n edustajana Haagalaista julkaisevassa Haagalaisen Tuki – Stöd ry:ssä on toiminut Tuula Salo. Rahastonhoitajana on toiminut Pro Haagan rahastonhoitaja Outi Hirvilahti.

Kotisivut

Etelä-Haagan sivustolla http://www.kaupunginosat.net/etelahaaga/” href=”http://www.kaupunginosat.net/etelahaaga/”>http://www.kaupunginosat.net/etelahaaga/ on julkaistu aluetta koskevia uutisia ja tietoa tapahtumista.

Vaikuttaminen

Kaavoituksen, rakentamisen ja liikennejärjestelyjen kehitystä on seurattu aktiivisesti ja annettu niistä lausuntoja.

Erityisesti on nostettava esiin vaikuttaminen Helsingin uuteen yleiskaavaan. Tähän liittyen yhdistys järjesti kaavakävelyn 16.1.2016, missä kaupungin arkkitehti Anna Böhling esitteli rakennussuunnitelmia Keskuspuiston osalta. Yhdistys antoi lausunnon, jonka mukaan Keskuspuisto tulee säästää rakentamiselta ja kaupunkibulevardien mahdolliset hyödyt ja haitat selvittää. Yhdistyksen edustaja oli myös mukana jättämässä adressia Keskuspuiston puolesta 3.5.2016 kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä osallistui myös muuten aktiivisesti Keskuspuistoryhmän toimintaan mm. valtuustoryhmätapaamisten merkeissä.

Alueen perinteisen ilmeen säilyttämistä on haluttu tukea hyväksyen esimerkiksi palvelujen kehittämiseen vaikuttavien muutosten tarpeellisuus. Vuoden aikana yhdistys antoi lausunnon lisäksi Pikku-Huopalahden 1. maailmansodanaikaisten jäännösten säästämiseksi.

Alueellinen yhteistyö

Perinteistä yhteistoimintaa Etelä-Haagassa toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on jatkettu kuluneen toimintavuoden aikana. Yhteistyötä Pohjois-Haaga Seuran kanssa on jatkettu perinteiseen tiiviiseen tapaan. Lisäksi osallistuttiin Helkan toimintaan. Yhteistyötä Haagan toriryhmän kanssa on jatkettu mm. osallistumalla Haagan elävään joulukalenteriin.

Tapahtumat ja tilaisuudet                                                                                                                                                                               

Pro Haaga – Pro Haga ry. on järjestänyt alueen asukkaille suunnattua toimintaa.

Yhdessä Pohjois-Haaga Seuran kanssa järjestettiin kaavakävely Keskuspuistossa 16.1.2016 liittyen yleiskaavasuunnitelmiin.

Yhdistys osallistui myös Keskuspuistokarnevaaliin 24.4.2016 yhdessä Kivihaan viljelijöiden kanssa.

Keväällä pidettiin siivoustalkoot 12.5.2016 roskien keräämiseksi Etelä-Haagan teiden varsilta.

Helsinki-päivänä järjestettiin Haagan toritapahtuman yhteydessä Etelä-Haagan historiakävely.

Liitosjuhlapäivänä 18.6.2016 järjestettiin yhdessä Pohjois-Haaga Seuran kanssa tapahtuma Rodo-puistossa.

Haagan Markkinat pidettiin lauantaina 3.9.2014 klo 10-13. Teemana oli ”Oppia ikä kaikki” ja tapahtumassa esiteltiin erityisesti alueen kouluja. Kolmetuntisessa tapahtumassa kävi arviolta noin 250 henkilöä. Sateinen sää verotti kävijämäärää hieman edellisistä vuosista. Alueen eri toimijat yhdistyksistä yrityksiin olivat kuitenkin kattavasti esillä tapahtumassa ja erityisesti kaupungin kaavasuunnittelijoiden pöydän luona oli ruuhkaa koko tapahtuman ajan.

Itsenäisyyspäivän vietto

Itsenäisyyspäivän kunniakäynti järjestettiin perinteiseen tapaan sankarihaudoilla.

Reserviupseerit järjestivät kunniavartion muistomerkillä. Itsenäisyyspäivänä haagalaiset yhteisöt laskevat seppeleensä sankarihaudoilla ja kunnioittavat sotiemme muistoa ja perinteitä sekä osoittavat kunnianosoituksensa sotiemme veteraaneille.