Vuoden osasto 2012

0
244

Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osasto nimettiin Helsingin ja Uudenmaan piirin Vuoden osastoksi 2012 lähes kuudenkymmenen osaston joukosta. Valinnan kriteereissä korostetaan osaston vahvaa osaamista ja sen vapaaehtoisten toimimista aktiivisesti kaikissa Punaisen Ristin toimintamuodoissa.

Valinta on merkittävä huomionosoitus osastolle, jonka toiminnassa Punaisen Ristin perinteisten toimintamuotojen ohella on halu ja kyky uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja kokeiluun.

Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osaston puheenjohtaja Tuula Salo (tuula.salo@welho.com tai puhelin 050 543 4194) vastaa mielellään vapaaehtoiseksi tai jäseneksi liittymistä koskeviin kysymyksiin.

Kuvateksti: Länsi-Helsingin osaston edustajia vastaanottamassa Vuoden osasto 2012 palkitsemista (klikkaa kuvaa avataksesi sen isompana).

Kuva: Else Miettinen

 
Punaisen Ristin osastot tunnetaan ensiavusta ja ystävätoiminnasta. Osaston ensiapuryhmät harjoittelevat joka viikko ja ryhmäläiset toimivat päivystäjinä erilaisissa tapahtumissa. Ystävätoiminnassa vapaaehtoiset toimivat yksinäisten ystävinä tai auttavat ikäihmisiä asiointitilanteissa. Lapsille osastolla on tarjolla läksyhelppiä ja lasten kerhoja. Nuoret aikuiset osastolaiset toimivat kansainvälisessä klubissa, jonka ohjelmaa on erittäin monimuotoista.

Kalenterivuoteen sisältyy kaksi suurtapahtumaa; Punaisen Ristin viikko 7. – 13.5. ja Operaatio Nälkäpäivä 13. – 15.9. Nälkäpäivän lipaskeräys on suuri ponnistus, johon osasto tarvitsee vapaaehtoisia kerääjiä.