Medlemsbrev på 2017

0
420

Välkommen med då vi firar Finland 100 år; traditionsenligt med gudstjänst kl. 10 i Hoplaxkyrkan och därefter på hjältegravsuppvaktning kl. 11. Festkaffet dricker vi i församlingssalen.

I år firade vid den traditionella Hagadagen i ett ovanligt regnigt väder, dock enligt temat för Finland 100 Tillsammans. Den lokala duon Marco Luponero & Pia Katarina uruppförde bl.a. en sång som tillägnats Haga och den Hagabördige Tom Nylund var konferencier för vårt evenemang. Via Mikko ”Peltsi” Peltola och Henrik Kettunen på plats fick vi höra senaste nytt från iståndsättandet av Hagabäcken. Finland 100-gruppen för vårt eget bostadsområde hade utlyst en tävling för att finna den vackraste gårdsplanen i Haga, och det för två våningshus gemensamma området på adressen Frangulavägen 6-8 utropades till segrare. Det tävlades också om den bästa äppelpajen, och Veturin leipurit från grupphemmet Hopeatien ryhmäkoti grep den segern.

Haga är värd sin titel som trädgården i Helsingfors; staden har under jubileumsåret gett 1000 blomlökar för att området ska kunna förskönas ytterligare. Scillor, tulpaner, narcisser och allehanda lökväxter har planterats invid De sju brödernas sten, Thaliaplatsen och Köpingsparken. Nu ser vi fram emot en ännu vackrare vårlig blomsterprakt i vår egen stadsdel!

Under året 2018 ger vi vårt stöd till gruppen Vaelluskala, som gör sitt yttersta för att väcka till liv Hagabäcken som en öringsbäck. Vi tar också fokuserat upp ärenden som ansluter sig till planläggningen. För att vi ska kunna nå ut till så många som möjligt som intresserar sig för dessa teman, är en uppdatering av vår webbplats under planering. Tillsammans med sakkunniga och föreningen Pohjois-Haagan seura följer vi med generalplanen. Enligt Haagalainen-tidningens läsarenkät intresserar det här temat kontinuerligt. Följ med våra meddelanden i tidningen (på papper och på nätet) och besök våra evenemang! Du kan påverka det som sker i din näromgivning.

Året 2018 är ett temaår för europeiskt kulturarv och i Finland har valet för huvudtema fallit på delaktighet, med barn och unga som målgrupp. Vi eftersträvar samarbete och synergifördelar med alla aktörer och medlemsföreningar inom området. Låt oss alltså slå ihop alla kloka huvuden! Vi tar gärna emot allehanda idéer till goda projekt av medlemmarna. Det viktigaste är inte ifall enskilda gruppers projekt når många eller få människor, eller om hembygdsföreningarna verkar helt lokalt eller t.ex. på nätet. Hagas kulturmiljö jämte byggnader, uppvaktningar på hjältegravar, byafester eller mat- och fritidstraditioner kunde t.ex. vara arv som vi vill förmedla till nya generationer och de som nu är unga.

Det var glädjande att helt nyligen får höra om ett traditionsvapen som komponerats för Haga. Vi utreder som bäst hur vi som hembygdsförening kunde ta det här vapnet till ”vårt eget”. Vi värnar om traditioner också genom att samla in bilder från det gamla Haga.

Vi har nu tagit i bruk Instagram, som finns på adressen ProHagary. I fortsättningen använder vi oss även gärna av e-post; vänligen meddela era kontaktuppgifter till adressen prohagary@gmail.com. Vi försöker också snarast möjligt få vårt medlemsregister i elektronisk form.

Det hänger på medlemmarna, alltså på oss alla, hur och ifall vi kan fortsätta med en meningsfylld verksamhet. Tack för all den stöd och aktivitet som ni visat hittills och varmt välkomna på alla framtida evenemang! Ni ser väl till att era medlemsavgifter blir betalda? Vi ber att ni i medlemsärenden använder er av adressen: outi.hirvilahti@welho.com (medlemskap och adressförändringar).

Med vänliga hälsningar,

Johanna Ljungberg
pj.prohaga@gmail.com

Pro Haaga – Pro Haga ry., ordförande