Alueellisen toimijan muistilista

Listat on tarkoitettu kaikille alueiden toimijoille. Osa listan kohdista soveltuu kuitenkin vain esimerkiksi viranhaltijoille tai asukastoimijoille. Kohtia pitää soveltaa tilanteen ja toimijoiden roolien mukaan!

Monessa kohdin viitataan naapurikaupunginosaan. Tällä tarkoitetaan sekä omassa kaupungissa että kuntarajan toisella puolella sijaitsevia naapureita, jotka maantieteellisesti tai toiminnallisesti rajautuvat omaan kaupunginosaan.

RESURSSIT

Vuorovaikutukselle on asetettu tavoitteita, jotka on myös saavutettu.
Meillä on riittävät resurssit asukkaiden ja hallinnon väliseen vuorovaikutukseen.
Seudulliseen tiedottamiseen on varattu rahaa.
Voin osallistua työajalla oman tai toisen kaupungin asukastilaisuuksiin myös iltaisin.

KOORDINOINTI

Vuorovaikutusprosessimme on kuvattu Internetsivuillamme.
Tiedän, kenen vastuulle mikäkin asia vuorovaikutusprosessissa kuuluu.
Naapurikaupunginosassa tiedetään, kehen ottaa yhteyttä tiedotusasioissa.
Meillä on yhteisesti sovitut periaatteet vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä oman kunnan sisällä että kuntarajan yli tapahtuvassa tiedottamisessa.

PALAUTEJÄRJESTELMÄ

Asiakkaat ja asukkaat ovat tyytyväisiä palautejärjestelmäämme, ja palautteella on myös vaikutusta toimintaamme.
Keräämme järjestämistämme tilaisuuksista palautetta ja ideoita jatkoa varten.
Keräämme arvioita palveluistamme myös naapurikaupunginosan asukkailta.

KOTISIVUT JA LEHTI

Seuraamme alueemme ja naapurikaupunginosien paikallislehtiä, yhdistysten julkaisuja sekä kotisivuja.
Ilmoitamme alueellisista tilaisuuksista asukasyhdistysten lehdissä, kaupunginosan kotisivuilla ja raja-alueella pidettävistä tilaisuuksista myös naapurikaupungin tapahtumakalenterissa.
Suunnitelmiin tai asukastilaisuuksiin liittyvät materiaalit löytyvät helposti myös Internetistä.
Kotisivuillamme on linkit oman ja naapurikaupunginosan toimijoihin ja seutuportaaliin.
Sivuillamme ja lehdessämme tiedotetaan myös naapurikaupunginosan ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan.
Tiedotteemme ja/tai lehtemme lähetetään myös naapurikaupunginosan kohtaamispaikkoihin, lehtiin ja esim. asukastoimijoille.

ALUEFOORUMI

Tiedän mikä on aluefoorumi.
Olen ollut mukana aluefoorumeissa.
Olen tietoinen asukasyhdistysten järjestämistä aluefoorumeista.

ALUERYHMÄ

Tiedän, mikä on aluetoimijoista koottu alueryhmä ja onko alueella alueryhmätoimintaa.
Olen osallistunut alueryhmän kokouksiin alueellani tai naapurikaupunginosassa.
Pidän yhteyttä samaa aluetta suunnitteleviin viranhaltijoihin myös kuntarajan yli.

ALUEVERKOSTOT

Olen vaihtanut yhteystietoja alueen toimijoiden, esimerkiksi asukasyhdistysten tai suunnittelijoiden kanssa, ja olen yhteydessä heihin.
Ylläpidämme omaa sähköpostilistaa alueemme toimijoista tiedottamista varten.
Alueen eri toimijoiden yhteystiedot löytyvät helposti yhdestä paikasta esimerkiksi alueen kotisivuilta ja kohtaamispaikoista.
Järjestämme asukastilaisuuksia yhteisesti sekä eri hallintokuntien kesken että yhdessä naapurikunnan suunnittelijoiden ja muiden aluetoimijoiden kanssa.
Pyydämme kommentteja suunnitelmiin myös kuntarajan toiselta puolelta.

KOHTAAMISPAIKKA

Hyödynnän alueeni kohtaamispaikkoja ja asukastaloja tapahtumien järjestämisessä.
Toimitan materiaalia ajankohtaisista aiheista myös naapurikaupunginosan kohtaamispaikkoihin.

TAPAHTUMAT

Osallistun alueellani järjestettäviin vapaamuotoisiin tapahtumiin.