Anna palautetta Uudenmaan maakuntaohjelman luonnoksesta

Koko Uudenmaan maakuntaohjelman 2011–2014 luonnos on julkisesti nähtävillä ja lausuntokierroksella 21.6.–16.9.2010. Maakuntaohjelmassa määritellään maakunnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin lausuntopyynnön saaneet. Myös yksityishenkilöt voivat antaa palautetta ohjelmasta. Katso linkki aineistoon.

Maakuntaohjelman luonnos on valmisteltu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liiton yhteistyönä kattamaan ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi maakunnan alue. Valtioneuvosto on päättänyt Itä-Uudenmaan kuntien liittämisestä Uudenmaan maakuntaan.

Tavoitteena on, että maakuntaohjelma hyväksytään samansisältöisenä molempien liittojen maakuntavaltuustoissa joulukuussa 2010.