Asukkaat, uusi media ja vaikuttaminen 10/2004Helka ry ja Tietoyhteiskunta.fi – verkkopalvelu järjestivät Kanssalaisena verkossa – seminaarisarjaan kuuluvan verkostoitumis- ja tiedonjakamistilaisuuden. Seminaarisarjan edelliset tilaisuudet on järjestetty keväällä 2003 Turussa ja keväällä 2004 Tampereella.

Tilaisuuden tarkoituksena oli koota näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten tietoyhteiskunnan mahdollistamia välineitä voidaan käyttää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen.

Uudet mediat ovat mahdollistaneet tehokkaan tiedonvälityksen, mutta mikä oikeasti on kansalaisen ja tavallisen asukkaan rooli niissä monimutkaisissa tilanteissa, joissa taistellaan näkyvyydestä ja ja kuuluvuudesta? Ketä kuunnellaan? Kun alueen imagoa rakennetaan, kuka sitä rakentaa ja kenelle sitä rakennetaan? Mikä paikallinen uutinen ylittää uutiskynnyksen suurissa kaupungeissa? Minkälaisia uusia palveluja ja vuorovaikutusmuotoja verkkomedia tarjoaa asukkaille? Tapahtuuko yhdistyksissä ja yhteisöissä tarvittavaa toimintatapojen muutosta? Mikä on kirjastojen rooli nykyisessä tietoyhteiskunnassa? Mitä merkitystä on asukkaiden alueellisen tasa-arvon ja kehityksen kannalta sillä, että käytettävissä ei ole kunnollisia tietoliikenneyhteyksiä?

Seminaarissa kuultiin seitsemän esitystä, jotka valaisivat aihetta eri puolilta. Seminaariin osallistui noin 60 kuulijaa eri puolilta Suomea.


Seminaariyleisöä
OHJELMA JA ESITYKSET:

Keskiviikkona 13.10.2004 klo 9.00 – 16.30
Kulttuuritehdas Korjaamo (vanhat ratikkahallit), Töölönkatu 51 b, Helsinki

9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30 – 9.45 Tilaisuuden avaus
Aija Staffans, HELKA ry

9.45 – 10.30 Kenen strateginen kumppani asukas on – vai onko kenenkään?
Juha Kostiainen, YIT
Juha Kostiaisen esitys


0.30 – 11.15 Alueportaali ja asukkaat – Arabianranta verkossa
Kari Raina, Art and Design City Helsinki Oy
www.helsinkivirtualvillage.fi

11.15 – 12.00 Kuuluuko asukkaan ääni mediassa?
Risto Hietanen, Helsingin Uutiset
Risto Hietasen esitys

12.00 – 13.00 LOUNASTAUKO

13.00 – 13.30 Asukkaat, kunta ja verkkojulkisuus – toimintatavat muutoksessa
Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto
Sirkku Kotilaisen esitys

13.30 – 14.00 Kaupunginosan kotisivut – haaveita ja realiteetteja
Heli Rantanen, Teknillinen korkeakoulu
Heli Rantasen esitys

14.00 – 14.30 KAHVI

14.30 – 15.00 Kirjastot asukkaiden tietoyhteiskuntaseisakkeina
Jukka Salminen, Vantaan kaupunki
Jukka Salmisen esitys

15.00 – 15.30 Tietoyhteiskunnan vaikuttavuus taajamien ulkopuolella
Ossi Korhonen, Tietomaakunta eKarjala Oy
Ossi Korhosen esitys

15.30 – 16.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu, Hannu Kurki

16.30 – 18.30 JÄLKIPUINTI

Tilaisuuden järjestivät Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA (www.helka.net)  sekä Tietoyhteiskunta.fi (www.tietoyhteiskunta.fi).

Katso vielä: Sitran raportti tukee paikallisten tietoyhteiskunnan rakentajien työtä (13.10 klo 14:47)
– Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut 2001 – 2003 toteutetun Oppivat seutukunnat -hankkeen (OSKU) innoittamana syntyneen raportin, joka konkreettisesti tukee paikallisten tietoyhteiskunnan rakentajien työtä. 
http://www.tietoyhteiskunta.fi/=uutiset/158952