CADDIES – asukkaat mukana kehittämässä vetovoimaisia kaupunginosia

caddies_06_2009_nkpg_ja_arabianranta_021.jpg
caddies_06_2009_nkpg_ja_arabianranta_021.jpg

 

caddies.jpg

 

 

 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka oli mukana kansainvälisessä CADDIES-projektissa, joka Helsingissä toimi Kannelmäessä, Pohjois-Haagassa ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-alueella. Projektissa kehitettiin tapoja ja toimintamalleja, joilla asukkaat ja paikalliset toimijat voivat yhteisvoimin olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kaupunginosansa tulevaisuutta.

Projekti alkoi maaliskuussa 2009 ja kesti vuoden 2011 loppuun saakka. Katso projektin Facebook-ryhmä.

Projektin toimijat:

Projektin kansainvälisiä toimijoita olivat Suomessa Helsinki (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka), Ruotsissa Norrköpingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö (Hyresbostäder i Norrköping AB/pääkumppani) ja Latviassa Riian kaupungin asumisasioista vastaava yksikkö (Riga Dwelling and Environment). Jokaisesta kaupungista valittiin muutama yhteistyössä mukana oleva kaupunginosa.

Helsingissä projektin yhteistyöalueita olivat Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. Näillä alueilla tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat alueiden kaupunginosayhdistykset ja asukasyhdistykset. Yhteistyöhön osallistui myös muita alueiden toimijoita mukaanlukien muun muassa yhdistyksiä, yrityksiä ja kaupungin tahoja. Myös yksittäiset asukkaat olivat toiminnassa merkittävässä roolissa.

Projektin tavoite ja tarkoitus:

Pääasiassa EU:n rahoittama CADDIES-projekti (Creating Attractive, Developed and Dynamic Societies together with Inhabitants) kannusti erilaisia asukasryhmiä osallistumaan oman asuinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen, ja auttoi heitä myös itse toteuttamaan haluamaansa tulevaisuutta. Projektissa haluttiin kehittää paikallistason proaktiivista toimintaa reaktiivisen sijaan.

Projektissa testattiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla:
– rakennetaan yhteisvoimin paikallista tulevaisuuskuvaa
– saadaan paikalliset voimavarat paremmin käyttöön alueen kehittämisessä
– tiedotetaan asuinalueen asioista eri asukasryhmille sekä tuetaan paikallista keskustelua ja vuorovaikutusta.

Yhtenä toimintamuotona näihin tavoitteisiin pääsemiseksi rakennettiin kaupunginosavisioita, jotka muuttuivat jo projektin aikana näkyviksi käytännön askeliksi. Paikallistoimijoiden yhteistyö kaupunginosan kehittämiseksi oli merkittävässä roolissa toiminnassa. Projekti pyrki siihen, että kohdealueille rakennetut yhteistyömuodot ja -verkostot sekä vuorovaikutusmallit jäisivät elämään projektin päätyttyä.

Projektin hyötyjä olivat mm. alueiden vetovoimaisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun lisääntyminen alueellisen yhteistyön kehittymisen ja vahvistumisen kautta. Projektikumppanien lisäksi hanke hyödytti kohdealueiden asukkaita, viranomaisia ja muita toimijoita sekä kiinnostavuuden mukaan kaikkia EU-maiden kaupunkeja/ kaupunginosia ja erilaisia asukasryhmiä.

Ruotsalaisten ja latvialaisten kumppanien kanssa yhteistyössä työstettiin myös käsikirja, joka sisältää käytännönläheisiä kuvauksia hankkeessa testatuista ja kehitetyistä menetelmistä sekä menetelmäopas, joka tarjoaa konkreettista ohjeistusta projektin aikana käytetyistä toimintamalleista. Helka haluaa näiden materiaalien avulla saattaa projektin aikana muotoutuneet toimintatavat kaikkien Helsingin kaupunginosien sekä alueiden kehittämisestä kiinnostuneiden käyttöön.


lippu.jpglogo.jpg