Koti Asukastilat Helsingissä

Asukastilat Helsingissä

Helkan kirjelmä Helsingin asukastilojen resursoinnin jatkuvuuden puolesta – 9.12.2019

Hgin asukastalot kartalla 2019
Oheisen linkin kautta löytyy Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kirjelmä Helsingin kaupunginhallituksen kokoukselle 9.12.2019, helsinkiläisten asukastilojen resursoinnin jatkuvuuden puolesta. Linkki Helkan "Asukastilat Helsingissä 2019" -selvitysraporttiin. Helsinkiläiset asukastalot- ja tilat kartalla 2019   Helsinkiläinen asukastila (Maunulan "Saunabaari"), kuva Helka ry

Helkan Asukastilat Helsingissä 2019 -selvitys

Asukastalot kartalla v2

Olitpa sitten asukas, yhdistystoimija, tutkija, kaupungin työntekijä tai luottamushenkilö, niin oheinen Helkan selvitysraportti Asukastilat Helsingissä 2019  tarjoaa erinomaisen yleiskatsauksen kaupungin asukastiloihin v. 2019! Selvityksen tarkoituksena on kuvata erityisesti asukkaiden ylläpitämiä asukastiloja, niiden hallintamalleja ja toimintaa Helsingissä. Tiiviistä näkökulmastaan huolimatta selvitys on muotoiltu palvelemaan useita kohderyhmiä: kaupunkimme kehityksestä vastaavia päättäjiä, kaupungin osallisuutta kehittäviä tahoja ja alueosallisuutta kehittäviä stadiluotseja. Selvitys on myös tarkoitettu asukastalojen ja -tilojen aktiiveille ja käyttäjille sekä kaikille muillekin, esimerkiksi asukastalojen ja -tilojen perustamisesta kiinnostuneille. Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa kiinnostavia jatkotutkimuksen kohteita sekä luodata että luotsata tilojen tulevaisuuden näkymiä. Edellinen vastaava, hieman kattavampi selvitys kaupungin asukastaloista ja -tiloista on Helkan toimesta koostettu v. 2012.

Helkan selvitys helsinkiläisistä asukastiloista 2012

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on laatinut selvityksen helsinkiläisistä asukastiloista. Selvityksessä tarkastellaan asukastiloja mm. hallinnan, rahoitusmallien sekä toiminnan laadun näkökulmista. Selvitys antaa lisäinformaatiota asukastilojen toiminnasta. Se nostaa myös esiin asukastilojen toiminnassa ilmeneviä käytännön haasteita. Selvitystyön aikana esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu selvityksen loppuun suosituksiksi asukastilatoimintaan.

Ajankohtaista