Koti Hallituksen päätöstiedotteet

Hallituksen päätöstiedotteet

Päätöstiedote 6 / 2021

Tuu mukaan!
Syyskauden ensimmäisen kokouksemme 25.8. toteutimme vielä etäsovelluksella. Päätimme järjestää muita kokouksia ja tilaisuuksia syyskaudella seuraavasti:hallituksen kokous ti 21.9./ Helkan puheenjohtajapalaveri to 9.9./ hallituksen kokous ke 20.10./ Helkan syyskokous to 25.11. ja hallituksen kokous ke 8.12. Helkan pj-palaverin toteutamme to 9.9. etäsovelluksella; ohjelma tarkentuu ja kutsu lähtee syyskuun alkuun mennessä. Kuulimme yhteenvedon Oulun valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä 12.-15.8. Aktivoimme lähiviikkoina Helkan strategia- ja...

Päätöstiedote 5 / 2021

Tuu mukaan!
Hallituksen kevätkauden viimeisessä kokouksessa 7.6. tapasimme edelleen etänä. Syyskauden 1. hallituksen kokouksen asemoimme ajankohtaan 25.8. Helkan syksyisen puheenjohtajapalaverin järjestämme 9.9.; elokuun kokouksessa tarkennamme yksityiskohdat. Vahvistimme Helkan taloussäännön. Laadimme ytimekkään lausunnon Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 luonnoksesta. Kiinnitämme lausunnossa huomiota erityisesti jalankulkijoiden heikkoon asemaan muiden liikennemuotojen rinnalla. Päätimme koota kuntavaaleissa äänestämiseen kannustavan uutisen kotisivuille ja somekanaviin toimitettavaksi.   Helkan kulttuuriympäristökysely kieliversioineen on lähes...

Päätöstiedote 4 / 2021

Tuu mukaan!
Toukokuun 10. päivän kokouksen käynnistimme Kotiseutuliiton aiheiden parissa. Kuulimme terveiset Suomen Kotiseutuliiton valtuuston kokouksesta ja merkitsimme tiedoksi että Helkan ja Kotiseutuliiton johto tapaavat lähiaikoina yhteistyön merkeissä. Kuulimme Helkan kulttuuriympäristökyselyn laadinnan tilanteesta ja päädyimme avaamaan kyselyn kaikille kaupunkilaisille. Toteutamme lisäksi ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Julkistamme kyselyn kesään mennessä. Keskustelimme kesäsetelinuorten palkkaamisesta Helkaan. Nuoret voivat esim. kerätä digitaalista aineistoa kaupunginosista ja kohteista Helsingissä. Päätimme...

Päätöstiedote 3 / 2021

Tuu mukaan!
Jatkoimme huhtikuussa kokoontumista etänä. 19.4. kokouksessa käsittelimme mm. uutta taloussääntöä ja tulevan vuoden kaupungin avustusta. Keskustelimme meneillään olevasta sidosryhmäkartoituksesta. Suunnittelimme myös loppukevään aktiviteetteja. Totesimme, että meneillään oleva kaupunginosia ja kaupunginosayhdistyksiä esittelevä Instagram-kampanjamme on herättänyt myönteistä huomiota. Otamme edelleen vastaan valokuvia ja tekstejä.  Jäsenistö on toivonut Instagram-koulutusta, joka päätettiin järjestää kevään kuluessa. Jäsenistölle olemme tarjonneet jo onnistuneen videokoulutuksen 16.-17.3. Helkan viestintä- ja...

Päätöstiedote 2 / 2021

Tuu mukaan!
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 2/2021 Helkan hallitus jatkaa kokoontumista etänä. Helmikuun kokouksessa 17.2. käsittelimme edellisvuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Myös Helkan talousennuste 2021 hyväksyttiin. Poikkeusolojen yhä jatkuessa päätimme hankkia asiakirjojen allekirjoitukseen sopivan sähköisen sovelluksen. Helkan sääntömääräinen kevätkokous järjestetään zoom-etäsovelluksella ma 29.3.2021. Kokouskutsun lähetämme jäsentiedotteen yhteydessä kaksi viikkoa aiemmin. Kokouksen alkuun tulee alustus ajankohtaisista asioista: Helsingin merellisen strategian esittely, merellisen strategian...

Päätöstiedote 1 /2021

Tuu mukaan!
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 1/2021 Järjestimme vuoden 2021 ensimmäisen hallituksen kokouksen zoom-etäyhteydellä tiistaina 26.1.2021. Läsnä olevat jatkavat ja uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet esittäytyivät ja pohdimme hallituksen jäsenten tehtävänkuvaa ja rooleja. Muistutimme mieliin, että hallituksen jäsen ja varajäsen toimivat yhteyshenkilöinä oman suuralueensa jäsenyhdistyksille ja voivat kutsua koolle oman alueensa tapaamisen esim. kerran vuodessa. Alueille jalkautumisiakin voimme jatkaa sitten...

Päätöstiedote 7 / 2020

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 7 / 2020 Tapasimme Helkan jatkavien ja uusien jäsenien ja varajäsenien kanssa vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa 8.12. Perusteellisen esittäytymis-  ja kaupunginosien kuulumiskierroksen jälkeen sijoitimme vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen ajankohtaan 18.1.2021. Jatkamme etäkokoustamista varmaankin pitkälle kevääseen, toimistolle hankitulla ja hyvin toimivalla zoom-sovelluksella. Käsittelimme lyhyesti syyskokouksen palautetta. Sääntömuutosehdotuksen keskustelluin kohta oli pykälässä 4., jossa kuvaillaan millaiset yhteisöt...

Päätöstiedote 6 / 2020

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 6 / 2020 Kokoonnuimme 27.10. Helkan hallituksen kesken etäsovelluksen välityksellä. Käsittelimme muun muassa syyskokouksen valmisteluun ja kaupunginosatoimijoiden resursointiin liittyviä aiheita. Helkan syyskokous pidetään ti 24.11. klo 17.00 alkaen toimistolle hankitulla zoom-sovelluksella. Jäsenistö saa kokouspostin ja zoom-ohjeistuksen 9.11. alkavalla viikolla. Syyskokoukseen mennessä tulee tehdä ehdotukset hallituksen jäseniksi erovuoroisten hallitusedustajien tilalle (pohjoisilta, koillisilta, itäisiltä ja kaakkoisilta suuralueilta). Olkaa...

Päätöstiedote 5/2020

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 5 / 2020 Helkan hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen tapaamiseensa verkon välityksellä 26.8. Kevätkokouksen pidimme jo onnistuneesti Teams-etäsovelluksella ennen kesää, 8.6. Helkan toimintakertomus 2019 löytyy kotisivuiltamme www.helka.net (kohta Kokoukset > Toimintakertomukset). Hallituksen kokoukset järjestämme syyskaudella ti 27.10. ja ti 8.12. ja syyskokouksen ti 24.11. (viralliset asiat klo 18.00 alkaen). Pj-palaverin päätimme harkinnan jälkeen toteuttaa suunnitelman mukaan...

Päätöstiedote 4/2020

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 4 / 2020 Helkan hallituksen kevätkauden viimeinen ja samalla järjestyksessä toinen etäkokous pidettiin 9.6. Kokouksen aluksi sovimme, että syyskauden 1. kokous pidetään ke 26.8. klo 17.00. Järjestimme Helkan 24.3. ajankohdasta siirretyn kevätkokouksemme Teams-sovelluksen kautta ma 8.6.2020. Kokouksessa oli läsnä 17 osallistujaa ja se sujui olosuhteisiin nähden hyvin. Kokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi...

Ajankohtaista