Helkan lausunto H:gin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026 06/2021

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 luonnoksesta (HEL 2021-003269) Helsingin kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 päätavoite, liikenneturvallisuuden parantaminen on mielestämme kaikin puolin hyväksyttävää ja tärkeää ja kannatamme esitettyjä toimenpiteitä. Haluamme kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota jalankulkijoiden heikentyneeseen asemaan muiden liikennemuotojen rinnalla. Erityisesti heikommassa asemassa olevat jalan liikkuvat (mm. seniorit ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat) tulee huomioida nykyistä paremmin jatkossa.Vaaratilanteita syntyy paljon...

Helkan lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä 04/2021

Helkan lausunto "Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä" löytyy oikeusministeriön lausuntopalvelusta oheisen linkin kautta. Ohje Helkan lausunnon katseluun: Rullaa linkin sivua alaspäin ja klikkaa sivun alalaidasta (kohdan "lausunnonantajien lausunnot" vierestä) harmaasta laatikosta ("Kaikki lausunnonantajat") pientä väkästä, niin esiin tulevat kaikki lausunnon antajat. Poista siniset ruksit kaikista ruuduista siten, että klikkaat kerran jotakin ruutua. Sen jälkeen etsi Helkan nimi (löytyy listan alkupäästä) ja...

Helkan lausunto Uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksiin liittyen 03/2021

Helkan lausunto Uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksiin liittyen löytyy oikeusministeriön lausuntopalvelusta oheisen linkin kautta. Ohje Helkan lausunnon katseluun: Rullaa linkin sivua alaspäin, klikkaa sivun alalaidasta (kohdan "lausunnonantajien lausunnot" vierestä) harmaasta laatikosta ("Kaikki lausunnonantajat") pientä väkästä, niin esiin tulevat kaikki lausunnon antajat. Poista siniset ruksin kaikista ruuduista siten, että klikkaat kerran jotakin ruutua. Sen jälkeen etsi Helkan nimi (löytyy kahdeksantena listalta) ja...

Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan ja asukastalojen tukeminen Helsingissä 11/2020

Kaupunginosayhdistykset kehittävät Helsingissä kaupunginosien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä asukaslähtöisesti. Myös somen kautta tapahtuva alueellinen ja temaattinen verkostoituminen mahdollistaa kasvavan määrän vapaaehtoistoimintaa. Koko kaupungin mittakaavassa melko pienin rahallisin tuin on mahdollista  aktivoida asukkaita kaupunginosille tärkeisiin hankkeisiin ja yhteisöllisyyteen, koska itse toiminta toteutetaan paikallisin vapaaehtoisvoimin. Äkillinen ja arvaamaton toimintaympäristön muutos ja sen mukanaan tuoma edelleen jatkuva poikkeustila ovat vaikeuttaneet kaupunginosien vapaaehtoistoimintaa. Seurauksen kantavat...

Helkan lausunto AM 2020 toteutusohjelman luonnoksesta 09/2020

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2020 Yleistä ohjelmaluonnoksen tavoitteista Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 luonnoksen linjaukset ovat oikean suuntaisia. Helsinkiin on tarvetta rakentaa lisää asuntoja. Samalla kaupungin viihtyvyyteen ja kaupunkiluonnon vaalimiseen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. On pohdittava, mikä on pidemmällä tähtäimellä kestävä rakentamisen määrä ja vauhti. Helka ei näe...

Helkan kannanotto Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta 06/2020

Länsi-Helsinkiä koskevat uudet raitiotiesuunnitelmat on otettu varsin ristiriitaisin tuntein vastaan alueen asukkaiden ja myös paikallisten kaupunginosayhdistysten taholla. Vaikka raitioliikenteen kehittämistä yleensä kannatetaankin on useissa kannanotoissa puututtu myös sellaisiin vaikutuksiin, jotka vielä vaatisivat enemmän huomiota ja suunnitelman tarkistamista. Suunniteltua raitiotietä ei voi erottaa sen varrella tehdyistä muista kaavaratkaisuista vaan hankkeen vaikutukset on nähtävä kokonaisuutena. Tämän kevään poikkeukselliset olosuhteet ovat selvästi lisänneet...

Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2020–2028 (LUMO) luonnoksesta 05/2020

LUMO-ohjelmaluonnos on varsin mieluisaa luettavaa ympäristöstään kiinnostuneille ja sen säilymistä ja hyvinvointia haluaville kaupunkilaisille. Olemme samaa mieltä heti luonnoksen alussa mainitun kaupunkiluontoalueiden merkittävän terveyttä ja hyvinvointia tukevan vaikutuksen suhteen ja että tulee ehdottomasti kiinnittää erityistä huomiota näiden alueiden luontoarvoihin, saavutettavuuteen ja kestävyyteen; myös kulumisen ehkäisyyn ja ennallistamiseen. Erityisesti nyt poikkeusoloissa - ja tuleviin mahdollisiin poikkeusoloihin varautumisessa - on tullut...

Helka kannattaa Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin 04/2020

Helka pitää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tärkeänä Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta ja jatkaisi kaupungin rakentamista ja viheralueiden toteuttamista nykyiseen tapaan. Jos kaupunkisuunnittelulautakunta päätyisi tällaiseen ratkaisuun, menetettäisiin mielestämme ainutlaatuinen tilaisuus kaupungin keskeisten luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen ja kehittämiseen kaikkien kaupungin asukkaiden, toimijoiden ja muiden käyttäjien iloksi, nautinnoksi ja terveydeksi. KKPH-aloite pääsi uuden osallisuusmallin pilotiksi...

Helkan kannaotto Haltialanmetsän luonnosuojelualueen perustamisesityksestä 03/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikölle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2019-2029 (diaarinumero HEL 2019-000079)

Helkan kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 10/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin

Ajankohtaista