Helkan kannanotto Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta

Länsi-Helsinkiä koskevat uudet raitiotiesuunnitelmat on otettu varsin ristiriitaisin tuntein vastaan alueen asukkaiden ja myös paikallisten kaupunginosayhdistysten taholla. Vaikka raitioliikenteen kehittämistä yleensä kannatetaankin...

Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2020–2028 (LUMO) luonnoksesta

LUMO-ohjelmaluonnos on varsin mieluisaa luettavaa ympäristöstään kiinnostuneille ja sen säilymistä ja hyvinvointia haluaville kaupunkilaisille. Olemme samaa mieltä heti luonnoksen alussa mainitun kaupunkiluontoalueiden...

Helka kannattaa Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin

Helka pitää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tärkeänä Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta...

Helkan kannaotto Haltialanmetsän luonnosuojelualueen perustamisesityksestä 03/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikölle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2019-2029 (diaarinumero HEL 2019-000079)

Helkan kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 10/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin

Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 – 2022 luonnoksesta 03/2018

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 - 2022 luonnoksesta oheisesta linkistä (16.3.2018 - Helsingin kaupunkiympäristön toimilalle)

Helkan lausunto Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisen ehdotuksesta 10/2017

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamiseksi oheisesta linkistä (6.10.2017 - Helsingin kaupunkiympäristön toimilalle)

Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016...

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 oheisesta linkistä. (15.2.2016 - Helsingin kaupunginhallitukselle)

Helkan kannanotto Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden...

Katso oheisesta linkistä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistalla olevaan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely....

Helkan kannanotto asukastoiminnan tukemiseen Helsingissä 10/2014

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto asukastoiminnan tukemiseen Helsingissä oheisesta linkistä.(3.10.2014 - Kaupunginhallitukselle ja Asukasosallisuuden avustuskriteerit -työryhmälle)

Ajankohtaista