Helkan lausunto H:gin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026 06/2021

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 luonnoksesta (HEL 2021-003269) Helsingin kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 päätavoite, liikenneturvallisuuden parantaminen on mielestämme kaikin puolin hyväksyttävää...

Helkan lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä 04/2021

Helkan lausunto "Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä" löytyy oikeusministeriön lausuntopalvelusta oheisen linkin kautta. Ohje Helkan lausunnon katseluun: Rullaa linkin sivua alaspäin ja klikkaa sivun alalaidasta (kohdan...

Helkan lausunto Uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksiin liittyen 03/2021

Helkan lausunto Uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksiin liittyen löytyy oikeusministeriön lausuntopalvelusta oheisen linkin kautta. Ohje Helkan lausunnon katseluun: Rullaa linkin sivua alaspäin, klikkaa sivun alalaidasta (kohdan...

Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan ja asukastalojen tukeminen Helsingissä 11/2020

Kaupunginosayhdistykset kehittävät Helsingissä kaupunginosien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä asukaslähtöisesti. Myös somen kautta tapahtuva alueellinen ja temaattinen verkostoituminen mahdollistaa kasvavan määrän vapaaehtoistoimintaa. Koko kaupungin mittakaavassa melko...

Helkan lausunto AM 2020 toteutusohjelman luonnoksesta 09/2020

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2020 Yleistä ohjelmaluonnoksen tavoitteista Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020...

Helkan kannanotto Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta 06/2020

Länsi-Helsinkiä koskevat uudet raitiotiesuunnitelmat on otettu varsin ristiriitaisin tuntein vastaan alueen asukkaiden ja myös paikallisten kaupunginosayhdistysten taholla. Vaikka raitioliikenteen kehittämistä yleensä kannatetaankin on useissa...

Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2020–2028 (LUMO) luonnoksesta 05/2020

LUMO-ohjelmaluonnos on varsin mieluisaa luettavaa ympäristöstään kiinnostuneille ja sen säilymistä ja hyvinvointia haluaville kaupunkilaisille. Olemme samaa mieltä heti luonnoksen alussa mainitun kaupunkiluontoalueiden merkittävän terveyttä...

Helka kannattaa Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin 04/2020

Helka pitää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tärkeänä Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta ja jatkaisi kaupungin rakentamista ja viheralueiden...

Helkan kannaotto Haltialanmetsän luonnosuojelualueen perustamisesityksestä 03/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikölle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2019-2029 (diaarinumero HEL 2019-000079)

Helkan kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 10/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin

Ajankohtaista