Helkan lausunto oikeusministeriön työryhmän osamietinnöstä 09 / 2003

Oikeusministeriölle PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa otsikossa mainittuun osamietintöön.

Lausunto Helsingin asunto-ohjelmasta 2004-2008 9/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asunto-ohjelman mukaisesti on Helsingin asuntopoliittisten toimien tavoitteena parantaa kestävällä tavalla asunto-oloja Helsingissä, tasoittaa asumistason eroja ja torjua sosiaalista segregaatiota sekä parantaa asuntomarkkinoiden toimintaa ja Helsingin kilpailukykyä asuinpaikkana. Asuntotuotannon tavoitteena on 17 500 uuden asunnon rakentaminen ohjelmakaudella 2004-2008.

Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistaminen 9/2003

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Liikennesuunnitteluosasto ehdottaa 30 km/h:n nopeusrajoituksen käytön laajentamista ydinkeskustan ja asuntoalueiden kaduille. Samalla esitetään vaarallisimpien pää- ja kokoojakatujen rajoitusten alentamista 50:stä 40 kilometriin tunnissa sekä muutamien pääkatujen muutoksia rajoitusten alentamisena 60:stä 50 kilometriin tunnissa.

Ajankohtaista