Rakennukset kertovat

Rakennukset kertovat 
(julkaisu kokonaisuudessaan pdf-tiedostona, koko n. 3,5 Mt)

Rakennukset kertovat -projekti ja aineisto 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan "Rakennukset kertovat" -projekti tuotti historiallista ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen aineiston arkkitehtuurityylien vuosikymmenistä kaikkien halukkaiden käyttöön. Sen avulla välitetään tietoa ja lisätään ymmärrystä rakennetusta ympäristöstä yhteisen kulttuuriympäristömme elintärkeänä osana. Koottu aineisto julkaistiin 27.3.2007 painettuna opaskirjasena sekä pdf-muodossa (linkki yllä). Aineistosta työstettiin vuoden 2008 aikana myös helppolukuinen nettiversio Helkan kotisivuille.

Ajankohtaista