Kotisivukursseja

Helka järjestää koulutusta kotisivujen käynnistämiseen ja ylläpitämiseen kysynnän ja toiveiden mukaan. Kursseja on tähän mennessä järjestetty sekä päivisin että iltaisin; mm. Malminkartanon kumppanuustalo Horisontissa ja Pikku Huopalahden Kyläpajalla (Kytösuonpolku 3:ssa). Oppilaita mahtuu paikasta riippuen n. 3-10 kerrallaan ja heitä otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Talvella 2007-2008 kotisivukoulutuksissa keskitytään uuden Joomla-julkaisujärjestelmän käyttöön.

Ilmoittautumiset: Helkan kotikatu-tukeen p.
 0440 641 045 tai sähköpostitse kotikatu[at]helka.net

Toimintasuunnitelma 2006

Kotikatu

Kotikadun yleistavoitteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2006; kaupunginosien kotisivujen avulla pyritään tuottamaan ja välittämään paikallista tietoa, mahdollistamaan asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, vaalimaan paikalliskulttuuria sekä vaikuttamaan kaupunginosien imagoon.

 

Helka tarjoaa yhdistyksille edelleen ilmaista kotisivutilaa Kotikatu-palvelimeltaan, jolta saa käyttöönsä www-osoitteen tyyliin www.kaupunginosat.net/nimi Kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin, josta löytyy ja jossa tuotetaan paikallista tietoa yhteisellä foorumilla ja joka tuo kaupunginosille näkyvyyttä ulospäin.

Toimintakertomus 2005

Kotikatu

 

Kokemuksia julkaisujärjestelmästä

 

Vuonna 2005 suurin Helkan Kotikatua koskeva panostus on ollut uuden julkaisujärjestelmän lanseeraaminen. Julkaisujärjestelmän hankinta vastaa niihin haasteisiin, joita kaupunginosien kotisivutoiminta laajentuessaan synnyttää Helkan toimintaan. Julkaisujärjestelmät ovat yleistyneet kaikkialla viime vuosien aikana. Myös Helsingin kaupunki on siirtynyt vuoden 2005 lopulla käyttämään julkaisujärjestelmää kotisivujensa julkaisussa.

Toimintasuunnitelma 2005

Kotikatu 

Kotikadun tavoitteena on tuottaa ja välittää paikallista tietoa, mahdollistaa asukkaiden osallisuutta, vaikuttaa alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen.
Lisäksi tavoitteena on löytää jatkuvasti uusia keinoja, joilla voi parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöään - kaupunginosaa - koskevissa kysymyksissä.

Nykytilanne

Kotikadun tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. HELKA tarjoaa yhdistyksille edelleen ilmaista kotisivutilaa Kotikatu-palvelimeltaan, jolta saa käyttöönsä www-osoitteen tyyliin www.kaupunginosat.net/nimi. Näin syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , josta löytyy ja jossa tuotetaan paikallista tietoa yhteisellä foorumilla ja joka tuo kaupunginosille näkyvyyttä ulospäin.

Toimintakertomus 2004

Kotikatu
 
Kotikadun avulla jatkettiin paikallistiedon tuottamista ja välittämistä, asukkaiden osallisuuden edistämistä sekä alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen vaikuttamista. Kotikadun kaupunginosasivustoista on luotu internetissä toimiva portaali, joka sisältää mm. kaupunginosille näkyvyyttä tuovan linkkikokoelman. Kotikadun puitteissa annetaan tietoa ja ohjeita kotisivujen tekijöille, ylläpidetään kävijätilastoja sekä edistetään eri osapuolten verkottumista ja keskustelua.

Toimintasuunnitelma 2004

Kotikatu

Kotikadun tavoitteena on tuottaa ja välittää paikallista tietoa, mahdollistaa asukkaiden osallisuutta, vaikuttaa alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää jatkuvasti uusia keinoja, joilla voi parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöään - kaupunginosaa - koskevissa kysymyksissä.

Nykytilanne

Kotikadun tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. Helka tarjoaa yhdistyksille ilmaisen kotisivutilan Helkan Kotikatu-palvelimella, jolloin ne saavat käyttöönsä www-osoitteen tyyliä www.kaupunginosat.net/nimi. Näin syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , jossa voi saada ja tuottaa paikallista tietoa yhteisillä foorumeilla ja jossa kaupunginosat saavat näkyvyyttä ulospäin.

Toimintasuunnitelma 2003

Kotikatu

Nykytilanne Kotikatu-projektin tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. Helka tarjoaa yhdistyksille ilmaisen kotisivutilan Helkan Kotikatu-palvelimella, jolloin ne saavat käyttöönsä www-osoitteen tyyliä www.kaupunginosat.net/nimi.  Näin nämä syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , jossa voi saada ja tuottaa paikallista tietoa yhteisillä foorumeilla ja jossa kaupunginosat saavat näkyvyyttä ulospäin.

Ajankohtaista