Toimintakertomus 2005

Kotikatu

 

Kokemuksia julkaisujärjestelmästä

 

Vuonna 2005 suurin Helkan Kotikatua koskeva panostus on ollut uuden julkaisujärjestelmän lanseeraaminen. Julkaisujärjestelmän hankinta vastaa niihin haasteisiin, joita kaupunginosien kotisivutoiminta laajentuessaan synnyttää Helkan toimintaan. Julkaisujärjestelmät ovat yleistyneet kaikkialla viime vuosien aikana. Myös Helsingin kaupunki on siirtynyt vuoden 2005 lopulla käyttämään julkaisujärjestelmää kotisivujensa julkaisussa.

Toimintakertomus 2004

Kotikatu
 
Kotikadun avulla jatkettiin paikallistiedon tuottamista ja välittämistä, asukkaiden osallisuuden edistämistä sekä alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen vaikuttamista. Kotikadun kaupunginosasivustoista on luotu internetissä toimiva portaali, joka sisältää mm. kaupunginosille näkyvyyttä tuovan linkkikokoelman. Kotikadun puitteissa annetaan tietoa ja ohjeita kotisivujen tekijöille, ylläpidetään kävijätilastoja sekä edistetään eri osapuolten verkottumista ja keskustelua.

Ajankohtaista