Lasten taidepuisto nousee Helsinkiin elokuussa 2005

Helsingin Pikku-Huopalahteen nousee loppukesästä 2005 Suomen ensimmäinen lasten taidepuisto "Flower Of Life", eli "Elämän Kukka". Taidepuiston avajaisia juhlitaan 23.08.2005 klo 11.00. Puistosta tulee pysyvä osa Pikku-Huopalahden asuinaluetta.

”Herää Helsinki” kirja myynnissä


"Täyslaidallinen Helsingin suunnittelijoiden niskaan"
Näin Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja Olli Pohjanpalo otsikoi arviointinsa lokakuussa ilmestyneestä kirjasta "Herää Helsinki. Kaupunkisuunnittelu kaaoksessa" (HS 19.10.04). Kirjan on julkaissut Helsingin kaupunkisuunnitteluseura, ja sen on toimittanut Rolf Martinsen. Kirja on jatkoa seuran syksyllä 2000 julkaisemalle kirjalle "Uhattu Helsinki. Kirja Helsingin kaupunkisuunnittelun kriisistä".

Roskakävelyt hyväksi tavaksi

Asukkaita voi kannustaa liittymään Roska päivässä liikkeeseen. Siihen ei tarvita muuta, kuin että sitoutuu poimimaan yhden maahan heitetyn roskan päivässä.

Kaikki asukasyhdistykset, asukastalot, leikkipuistot, nuorisotalot ja muut yhteisöt, jotka osallistuvat siivoustalkoisiin, saavat halutessaan roskapihtejä jatkuvaan käyttöön rakennusvirastosta. Kun ympäristön roskattomana pitäminen esimerkiksi viikoittaisten tai kerran kuussa tapahtuvien roskakävelyiden merkeissä otetaan tavaksi, säästyy yhteisiä varoja, viihtyisyys lisääntyy ja ympäristövastuullisuudesta tulee kansalaistaito.

Haasteena Itä-Helsinki” -luentosarja kulttuurikeskus Stoa:ssa 16.9. alkaen


Avoimet yleisöluennot järjestetään joka toinen torstai, klo 18.30 - 21.00 Stoa, työväenopiston luentosali, Turunlinnantie 1. Luentosarja toteutetaan PKS 2017 -hankkeen (nyk. nimeltään "Kansalaiskanava" -hanke) ja työväenopiston sekä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen hankkeiden yhteistyönä ja se on osa Stoan 20-vuotisjuhlintaa. Luentosarjan tavoitteina on tarjota tietoa alueen historiasta ja nykytilasta sekä sen kehittämisestä ja siihen kohdistuvista suunnitelmista, hahmottaa alueen vahvuuksia ja ongelmia sekä löytää ideoita ja keinoja alueen parantamiseksi. Sarjan päättää suuri keskustelutilaisuus sunnuntaina 21.11. klo 12 -17. Tarkempia tietoja luentojen sisällöistä ja luennoitsijoista elokuun lopussa työväenopiston nettisivuilla www.hel.fi/tyovaenopisto . Luentojen päivämäärät ja teemat:

Ajankohtaista