Asukkaat, uusi media ja vaikuttaminen 10/2004Helka ry ja Tietoyhteiskunta.fi - verkkopalvelu järjestivät Kanssalaisena verkossa – seminaarisarjaan kuuluvan verkostoitumis- ja tiedonjakamistilaisuuden. Seminaarisarjan edelliset tilaisuudet on järjestetty keväällä 2003 Turussa ja keväällä 2004 Tampereella.

Tilaisuuden tarkoituksena oli koota näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten tietoyhteiskunnan mahdollistamia välineitä voidaan käyttää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen.

Ajankohtaista