Ehdota alueita Helsingin kansalliseen kaupunkipuistoon 17.12. mennessä!

kaivari 2016

kaivari 2016
Mitkä alueet tai paikat tulisi liittää osaksi Helsingin kansallista kaupunkipuistoa? Kaupunki kerää näkemyksiä kaikille avoimessa nettikyselyssä su 17.12.2017 asti! Kysely löytyy osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/3173.

Varaa hetki aikaa ja kerro, missä sijaitsevat sinun mielestäsi Helsingin virkistävimmät, kauneimmat ja parhaiten helsinkiläisyyttä ilmentävät paikat. Millaisia tarinoita paikat voisivat kertoa nykyisille ja tuleville asukkaille sekä vierailijoille? Vastaa nettikyselyyn 17.12. mennessä ja vaikuta! Nettikysely on osa Helsingin kaupungin selvitystyötä, jossa kartoitetaan kansallisen kaupunkipuiston perustamismahdollisuuksia Helsinkiin. Kyselyssä voi myös merkitä kartalle kehittämisen arvoisia kulkureittejä ja paikkoja joissa on potentiaalia. Näkemyksiä kaivataan niin luonto- kuin kulttuuriympäristöistä kaupungissa.

Helsingin kaupunki pilotoi uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmalliaan osana käynnistynyttä Kansallinen kaupunkipuisto -selvitystä. Verkkokyselyn lisäksi työ on alkanut sidosryhmätyöpajojen muodossa, ja osallisuusmuotoja kehitetään hankkeen edetessä.

Verkkokyselyn vastaukset julkaistaan kyselyn päätyttyä avoimena datana Helsinki region infoshare -sivustolla. Näin kuka tahansa kiinnostunut voi tehdä aineistosta omia analyysejä ja johtopäätöksiä. Aineistoa voi hyödyntää vapaasti myös muissa hankkeissa ja tutkimuksissa.

Kansalliset kaupunkipuistot ilmentävät kaupungin tahtoa niistä arvokkaista paikoista, joita halutaan säilyttää ja kehittää tuleville sukupolville samalla, kun kaupunkia rakennetaan ja uudistetaan. Kansallisen kaupunkipuiston statusta voi hakea vain Helsinki itse. Päätös hakuprosessin mahdollisesta aloittamisesta tehdään vasta, kun tarvittavat selvitykset ovat valmistuneet. Suomessa kansallinen kaupunkipuisto -status on aiemmin myönnetty kahdeksalle kaupungille: Forssa, Hanko, Heinola, Hämeenlinna, Kotka, Pori, Porvoo ja Turku.

Lisätietoja:

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
 
Jussi Luomanen, maisemasuunnittelupäällikkö
jussi.luomanen[at]hel.fi tai puh. 09 310 38626
 
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti
raisa.kiljunen[at]hel.fi tai puh. 09 310 37209