Esityslista 10/ 2005

ESITYSLISTA  10/ 2005

Aika:  7. joulukuuta 2005, kello 17.00
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Ritva Westerlund
Eteläinen suurpiiri; Liisa Tarjanne, varajäs. Sirpa Saari
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jukka  Sarjanen 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/ 2005 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
– HELKAn tase ja toiminnan tulos ajalta 1.1.-30.11.2005

6. Helkan syyskokous
– kokouspalaute lyhyesti
 
7. Toimiston asiat
– Esitys toiminnanjohtajan ja kotikatuvastaavan talvilomista 
– Toimiston joulutauko (aukioloaika)
– Helkan toimistotila (nykyinen tila käytettävissä enää v:n 2006 loppuun)

8. Lyhyt katsaus Helkan loppuvuoteen 2005
– Tilannekatsaus Kansalaiskanavaan
– Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– YKS2- ja SHARE-projektien tilanne
– Kotikatu

9. Lyhyt katsaus 2006 alkuvuoden aktiviteetteihin
 
10. Loppuvuoden lausuntoasiat
– Helkan kannanotto YM:n asettamalle tonttitarjonnan keinoja selvittävälle työryhmälle (määräaika 14.12.2005)
– kaupunginkanslian lausuntopyyntö liikenneturvallisuus -aloitteesta
– mattolaiturit- ja rantojen puhtaanapitoyksikkö -tukilausunto
– Ympäristöministeriön kaavoituksen ”osallistumisoppaan” kommentointi
 
11. Muut asiat 
– Helkan kommenttipuheenvuoro Helsingin luonnonhoidon strategiatyöryhmässä 18.11.05
– European Neighbours Day 2006 – yhteydenotto Pariisista
– omakotiyhdistysten liittyminen Helkan jäseniksi – periaate
– ”Kotipesänä Helsinki”-julkaisujen mahdollinen lisätilaus Tiekeltä

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
– tammikuun 2006 ensimmäisen kokouksen ajankohta


Aija Staffans
puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 9/ 2005


Edellisen kokouksen 15.11.2005  jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Nina Kalk = NK, Maija Sipilä: MS)  

16.11.05 Kotikaupunkipolku-projektin esittely Helsingin kaupunginmuseolle; PT Helkasta ja Pauli Saloranta Suomen kotiseutuliitosta sekä museonjohtaja Tiina Merisalo ja tutkija Jere Jäppinen Kaupunginmuseolta
16.11.05 Helkan eteläisen suurpiirin yhteistapaaminen Helkassa; PT ja Liisa Tarjanne Helkasta (mukana edustajat seur. jäsenyhdistyksistä: Eteläisistä kaupunginosat, Punavuori-Seura, Hernesaari-Munkkisaari-Seura, Jätkäsaari-Seura, Ruoholahti-Jätkäsaari-seura, Lauttasaari-Seura, Katajanokka-Seura, Pro Eirasta ja Töölö-Seura)
18.11.05 Osallisuus-aiheinen seminaari Vantaan kaupungintalolla; paikalla PT kertomassa Kansalaiskanavasta lyhyesti
18.11.05 Helsingin kaupungin luonnonhoidon strategiatyöryhmän työkokous rakennusvirastossa; paikalla MS Helkan nimettynä edustajana esittämässä kommenttipuheenvuoron
21.11.05 Turun aluekumppanuuden kehittämispäivät Turussa; paikalla MS Helkan Kansalaiskanava-projektista
22.11.05 Kotikatu-koulutuspäivä Helkassa; NK sekä kaupunginosasivujen päivittäjiä (Alppila ja Puistola)
22.11.05 Ensimmäinen koko Vuosaaren aluefoorumi; paikalla MS Helkasta/Kansalaiskanavasta
24.11.05 Rakennukset kertovat -projektin suunnittelupalaveri; paikalla Helkasta PT ja Liisa Tarjanne sekä arkkitehdit Marja Salonen ja Piritta Hannula
25.11.05 ”Demokratia verkostoituvassa ja markinaehtoistuvassa maailmassa” -seminaari (PARAS-hanke) Säätytalolla; paikalla PT Helkasta
29.11.05  Helkan syyskokous Kaupungin talvipuutarhan Villa Jyrängössä; AS, PT, NK sekä Helkan jäsenyhdistysten edustajia
30.11.05  Kansalaiskanavan ja KUUMA-kuntien edustajien palaveri Helkassa; PT, MS sekä KUUMA-kuntien kaksi edustajaa
1.12.05   Kansalaiskanavan ohjausryhmän kokous; MS ja PT Helkasta sekä Kansalaiskanavan ohjausryhmän jäsenet
2.12.05   Yhteistyöneuvottelu rakennusvalvontavirastossa Rakennukset kertovat -projektista; paikalla Helkasta PT ja Liisa Tarjanne
3.12.05   Helkan ja Suomen Kotiseutuliiton yhteinen Rakennuslakikoulutus -iltapäivä Hotel Arthurin auditoriossa; paikalla Helkasta PT, Kotiseutuliitosta Heikki Kukkonen sekä osallistujia pääkaupunkiseudun kotiseutuyhdistyksistä sekä Suomen luonnonsuojeluliitosta
7.12.05   KaKe-verkoston kehittäjätapaaminen Annantalolla; paikalla MS Helkan Kansalaiskanava-projektista