Esityslista 10/2013

HALLITUS 10/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 3. joulukuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2013 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– lyhyt yhteenveto ja palaute syyskokouksesta 2013
– todetaan hallituksen kokoonpano ja luottamushenkilöt 2014
– Helkan hallituksen 1. kokous v. 2014 – kokousajan sopiminen
– työntekijöiden joululomat ja joulutauko tiedoksi

6. Helkan 50. juhlavuosi
– juhlabudjettiluonnoksen tilannekatsaus

7. Helkan projektit ja työryhmät

– Vyyhti-projekti
– yleiskaavaryhmä ja muut kaava-asiat
– Leader-selvitysprojekti
– kotikaupunkipolut

8. Lausuntoasiat
– tiedoksi 14.11. jätetty lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista
– Helkan asukastoiminnan ja asukastalojen rahoituksen kannanoton tilanne
– tiedoksi: Helsingin kaupungilta tullut pysäköintipolitiikan linjaus

9. Huomionosoitukset
Tapulikaupunki-Seura ry:lta tullut anomus

10. Muut asiat

– Helkaan tullut työharjoittelijatarjous Helsingin nuorisotakuuhanke Respasta
– tiedoksi Helkan/jäsenistön ehdotukset ylipormestarin haaste -ideakilpailuun
– keskustelua Kotiseutuliittoon liittyen
– Pelastuslaitoksen nykyiset lupakäytännöt kaupunginosatapahtumiin liittyen
– muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 9/ 2013

Edellisen kokouksen 29.10.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Otto Peräkylä = OP)

30.10.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; PS
6.11.13 Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaari (Vyyhti-projektin lopputapahtuma) Musiikkitalon Blackbox-salissa; PS ja PT
11.11.13 Helkan hallituksen projekti-ideoinnin työpaja toimistolla; AS, PT, PS, Janne Kareinen ja Riitta Korhonen
13.11.13 Vyyhdin Facebook-koulutus kaupunginosatoimijoille Arabianrannassa; PS, PT, Jussi Linkola (Metropoliasta) ja kaupunginosatoimijoita
14.11.13 Helsingin kaupungin Tietokeskuksen Avoimet ovet; PS
14.11.13 Metropoli – lähidemokratia -tilaisuus Tieteiden talolla; PT
15.11.13 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston aamiaistapaaminen yleiskaavan osallistumismenettelyistä; Helkasta PT ja hallituksen varajäsen Janne Kareinen
15.11.13 Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS ry) pikkujoulut Bokvillan-asukastalossa; PS alustamassa Helkan asukastilaselvityksestä
19.11.13 Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisyn työryhmän kokous; PT
19.11.13 Helkan yleiskaavaryhmän tapaaminen; PT ja 7 ryhmän jäsentä
20.11.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; PS ja PT
21.11.13 Kaupunkitieto-aiheinen työpaja Aallon Mediafactoryssä; Helkasta PT
21.11.13 Ylipormestarin asukasilta Malminkartanossa; PT
22.11.13 SYKE:n tutkimushaastattelu pääkaupunkiseudun luontoalueiden suunnitteluosallisuuteen liittyen; PT ja tutkija Maija Faehnle
27.11.13 Helkan syyskokous Sähkötalossa; AS, PT, PS ja jäsenistön edustajia
28.11.13 Elävät Kaupunkikeskustat ry:n syyskokous Kuntatalolla; PS alustamassa