Esityslista 10/2014

HALLITUS 10/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 11. marraskuuta 2014, klo 17.00 (keskisen alueen kuulumiset Helkan hallitukselle klo 18.30 alkaen)
Paikka: Pasilan Asukastalo (Topparikuja 2)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2014 hyväksyminen

5. Helkan syyskokous 27.11.
– järjestelyjen tilanne
– toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnosten 2015 hyväksyminen syyskokoukselle
– keskustelua 50. juhlavuoden mahdollisista huomionosoituksista

6. Jäsenyhdistysten lukumäärän tarkistus

7. Tilannetietoa Helkan projekteista ja työryhmistä
– kaupunginjohtajalle esitetty haaste
– Paikallinen kehittämispolku
– yleiskaavaryhmä

8. Muut asiat
– äitiyslomasijaisen rekrytointimenettely
– Käpylä-Seuran toive kannanotosta kaupungin nouseviin tonttivuokriin
– keskustelua mahdollisesta asukastilakyselystä jäsenistölle
– muut mahdolliset tiedotusasiat

9. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Riitta Korhonen
varapuheenjohtaja/kokouspuheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 9/ 2014

Edellisen kokouksen 28.10.-14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi = ZS, Eeva Kuuluvainen = EK)

28.10.-14 Helkan puheenjohtajapalaveri Viikissä Gardeniassa; AS, PT, PS ja n. 37 jäsenyhdistysaktiivia
29.10.-14 Helsingin kaupungin asukasosallisuustiimin ja Helkan yhteistyöneuvottelu; PT ja EK
29.10.-14 Helkan Paikallinen kehittämispolku -projektin ja Helsingin Yrittäjät ry:n yhteistyöneuvottelu; PT ja EK
30.10.-14 Helkan haaste kaupunginjohtajalle -seurannan suunnittelutapaaminen Radio Helsingissä; PT, Janne Kareinen, Nopean toiminnan viraston ja Radio Helsingin edustajat
31.10.-14 StadiTV:n Päätöksen äärellä -ohjausryhmän kokous Forum Viriumissa; PT
5.11.-14 Viestinnän koulutuksen (kansalaisjournalismi) jatkoilta Helkassa; PT, kouluttaja Liisa Heikinheimo ja koulutuksen osallistujia
6.11.-14 Seminaari joukkorahoituksen tulevaisuusnäkymistä Pjazzassa; Helkasta PT
7.11.-14 Haaga-Helian kaupunginosien lähipalveluja miettivän Hubitti -selvitysprojektin työpaja; Helkasta PT