Esityslista 10/2006

HALLITUS  10/ 2006 ESITYSLISTA 

Aika:  tiistai  12. joulukuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
 – Helkan jäsenmaksujen 2006 tilanne

6. Toimiston joulutauko
– Esitys toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden joululomista 
– Toimiston joulutauko (aukioloaika)

7. Kotikatuasiat
– Kotikatu-työntekijän määräaikaisen työsopimuksen hyväksyminen

8. Silmäys vuoden 2006 alun aktiviteetteihin

9. Loppuvuoden lausuntoasiat
– lausunto kouluverkkoselvityksestä (määräaika 15.12.06)
– mielipideluonnos Hernesaaren osayleiskaavan OAS:sista (määräaika 15.12.06)
– toimet YTV:n lausuntopyynnän suhteen (PLJ 2007 liikennejärjestelmäluonnos, määräaika 28.12.06)
 
10. Muut asiat 
– muut mahdolliset/ajankohtaiset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
– tammikuun 2006 ensimmäisen kokouksen ajankohta


Aija Staffans

puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka

kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 9/ 2006

Edellisen kokouksen 28.11.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Riikka Henriksson=RH, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT)

29.11.06 Demokratiatilinpäätöshankkeen ohjausryhmän kokous Tiekessä; Helkasta PT sekä DTP:n ohjausryhmän jäseniä
29.11.06 Helkan asukaslähtöisen turvallisuustyö -ajattelun esittely Kamppi-Kluuvi-turvallisuustöryhmän vetäjälle ja hollantilaiselle turvallisuusprojektien kehittämisen virkamiehelle Helkassa; PT, Kalle Koskivirta ja Luuk Olsthoorn
30.11.06 Neuvottelu Munkkisaari-Hernesaari-Seuran edustajan kanssa (mm. YKS2-projektin esittely); PT , Mikko Virkamäki sekä Antero Mäkinen Munkkisaari-Hernesaari-Seurasta
30.11.06 Helkan puheenvuoro Helsingin poliisipäällystön neuvottelutilaisuudessa; PT
30.11.06 Kotikadun työpaja edistyneemmille päivittäjille Malminkartanon kumppanuustalo Horisontissa; TT, Heli Rantanen sekä kapunginosien kotisivuaktiiveja
5.12.06   Kotikatu-neuvottelu H:gin kaupungin edustajien kanssa; PT, kotikatukonsultti Heli Rantanen, Vesa Paavola ja Hannu Kurki
5.12.06   Kansalaiskanava-projektin mediapalaveri Helkassa; RH, AK, PT projektin media-asiain konsultti Päivi Litmanen
7.12.06   Helkan ja H:gin kulttuuriasiain keskuksen kaupunkikulttuuriyksikön neuvottelu ajankohtaisista asioista; PT Helkasta, Mauri Lehtovirta ja Sampo Laurikainen KULKE:sta
8.12.06   Tutkimushaastattelu kaupunginosatapahtumiin liittyen Helkassa; PT ja  tutkija Maija Merimaa