Esityslista 10/2007

HALLITUS  10/ 2007   ESITYSLISTA

Aika:  tiistaina 6. marraskuuta 2007, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:  Aija Staffans, puheenjohtaja
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo vpj, varajäs. Jouko Hömppi 
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen, varajäs. Hilkka Kuusinen
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Esittelijä, sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Kokousmuistiinpanot: Päivi Savolainen 
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/ 2007 hyväksyminen 

5. Talousasiat

– Helkan tase ja toiminnan tulos lokakuulta 2007

6. Helkan syyskokous 2007

– syyskokouksen järjestelyjen tilanne
– käydään läpi Helkan toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset 2008 sekä sääntömuutosluonnos

7. Helkan projektien tiiviit tilannekatsaukset

– Kansalaiskanava-projekti
– ALPAKKA-projekti

8. Helkan uuden kunniakirjan luonnos

– Käydään läpi kunniakirjan luonnos (edellisen käsittelykerran kommenteilla täydennetty)

9. Lausuntoasiat

– Mahdollinen mielipide Kalasataman metrokortteleiden ja Sörnäistenniemen asemakaavaluonnoksista
– Helkaan tulleiden lausuntopyyntöjen tilannekatsaus (edell. hallituksen kokouksessa esiin tulleet)

10. Meilahti-Seura ry:n ja Kruununhaan asukasyhdistys ry:n jäsenanomukset

11. Lehtisaari-Seura ry:n ansiomerkkianomus

12. Muut asiat

– edustajan nimeäminen Tiehallinnon perustamaan tienpidon kansalaisfoorumiin (Läntinen tiepiiri)
– yhteistyötiedustelu EAKR-rahoitteeseen hankkeeseen (Kierrätyskeskus & pk-seudun kaupungit)
– Helkan Arkistot talteen -ilta
– mahdollinen kanta Jugend-salin tilanteeseen
– mahdolliset esille tulevat tiedotus- tai muut asiat

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans   
puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri


LIITTEET: Pöytäkirja 9/ 2007


Edellisen kokouksen 16.10.2007  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT, Päivi Savolainen=PS)

18.10.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Oulunkylässä; TT sekä päivittäjiä Kruununhaasta, Pihlajamäestä, Puistolasta ja Maunulasta
19.10.07 Kansalaiskanavan materiaalien suunnittelukokous Helkassa; AK, PT, PS ja graafinen suunnittelija Esko Lius
19.10.07 H:gin turvallisuus- ja valmiusosaston uusien toimihenkilöiden tutustumisvierailu Helkaan; PT sekä Johanna Seppälä ja Jussi Koivisto em. hallintokunnasta
22.10.07 Kansalaiskanavan materiaalien suunnittelukokous Helkassa; AK, PT, PS ja projektin mediakonsultti Päivi Litmanen
22.10.07 HKR-tekniikan uuden toimihenkilön tutustumiskäynti Helkaan; PT ja Timo Heikkonen HKR-tekniikasta
22.10.07 Helkan uuden kunniakirjan suunnittelupalaveri; PT, AK, PS, hallituksen jäsen Risto Rautiainen sekä graafinen suunnittelija Mikko Tarvonen
23.10.07 Yhteistyöneuvottelu ICING-projektin kanssa TAIK:issa ’Urban mediator’-sovelluksen käyttämisestä H:gin luonnonsuojeluohjelman kommentoimisessa (Helkan lausuntoa varten); PT, TT ja Maija Sipilä Helkan edustajina sekä ICING-projektin edustajat
23.10.07 UBIIKKI Helsinki -projektin ohjausryhmän kokous Forum Viriumissa; AK paikalla ALPAKKA-projektin edustajana
23.10.07 Kansalaiskanava-projektin projektipäälliköiden tapaaminen projektiraportin laatimiseen liittyen; AS, Riikka Henriksson ja Maija Sipilä
24.10.07 Liikenne- ja viestintäministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuus lakiesityksestä ajoneuvojen siirtoon liittyen; PT Helkasta
25.10.07 Kansalaiskanavan, ICING-projektin ja DTP-hankkeen yhteisseminaarin suunnittelu Tietokeskuksen tiloissa; PT, AK, PS sekä muita yhteistyötahojen edustajia
25.10.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Kontulassa; TT sekä päivittäjiä Myllypurosta, Myllärinlaaksosta, Kurkimäestä ja Vuosaaresta
26.10.07 Kaupunkiohjelman projektipäällikkötapaaminen H:gin tietokeskuksessa; AK Helkasta
29.10.07 Kansalaiskanavan johtoryhmän kokous Helkassa; AS, AK, PT, PS sekä johtoryhmän jäseniä
30.10.07 Keskustelutilaisuus ksv:ssä Kalasataman metrokorttelin ja Sörnäistenniemen  asemakaavaluonnoksista; PT Helkasta
1.11.07   Kansalaiskanavan, ICING-projektin ja DTP-hankkeen yhteisseminaari Tieteiden talolla; AK, PT, PS, muita järjestävien tahojen edustajia sekä seminaariosallistujia (yht. n. 70 henkeä)
2.11.07   Kansalaiskanavan käyttäjädemokratiaklubin tapaaminen Stadiassa; AK, PT, PS sekä KD-klubin osanottajia
5.11.07   Helkan uuden kunniakirjan suunnittelupalaveri; PT, PS sekä graafinen suunnittelija Mikko Tarvonen
6.11.07   Helsingin kaupungin ’Yleisen siisteyden edistämisen työryhmän’ kokous rakennusvirastossa; PT Helkan edustajana