Esityslista 10/2010

HALLITUS 10/ 2010 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 9. marraskuuta 2010, klo 16.30
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2010 hyväksyminen

5. Helkan projektien tiiviit tilannekatsaukset
– CADDIES-projekti
– Kotikaupunkipolku-projekti

6. Helkan syyskokous 30.11.
– järjestelyjen tilanne
– keskustelua "vuoden teon" mahdollisesta palkitsemisesta

7. Lausuntoasiat
– tiedoksi: Helkan lausunto Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistuksesta
– Helkaan tullut tieto mahdollisuudesta lausua HLJ 2011 luonnoksen kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

8. Muut asiat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

9. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 9/ 2010

Edellisen kokouksen 21.10.10 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

22.10.10 Co-governance -aiheinen seminaari Arabianrannassa (TAIK); PT:n puheenvuoro Helkasta
25.10.10 Sipoon kestävän yhdyskunnan kilpailua valmisteleva työpaja; PT Helkan asiantuntijana
28.-29.10.10 CADDIES-projektiväki Riiasta ja Norrköpingistä Helsingissä/Helkan toimistolla työkokouksissa 
3.11.10 Innovatiivinen kaupunki -ohjelman simulaatiopäivä Otaniemessä; PT
5.11.10 Helkan viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, IK, PT ja viestintätyöryhmän jäseniä
8.11.10 Kotiseutuliiton kulttuuriympäristökoulutus Balderin salissa; PT