Esityslista 11/2014

HALLITUS 11/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 16. joulukuuta 2014, klo 17.00 (pohjoisen alueen kuulumiset Helkan hallitukselle klo 18.30 alkaen)
Paikka: Maunulan Mediapaja (Metsäpurontie 25, Männikkötien ja Metsäpurontien kulma)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 10/2014 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– lyhyt yhteenveto ja palaute syyskokouksesta 2014
– todetaan hallituksen kokoonpano ja luottamushenkilöt 2015
– Helkan hallituksen 1. kokous v. 2015 – kokousajan ja -paikan sopiminen
– työntekijöiden joululomat ja joulutauko sekä toimiston alkuvuoden kokoonpano tiedoksi
– Helkan jäsenyhdistysten päivitetty lukumäärä tiedoksi

6. Keskisen aluetapaamisen (11.11.) terveiset Helkan hallitukselle
– kannanottopyyntö kaupungin nouseviin tonttivuokriin
– keskustelua vahvojen kaupallisten toimijoiden vaikutuksesta kaupunkisuunnitteluun
– ehdotus jäsenyhdistysten lausuntojen kokoamisesta Helkan sivuille

7. Tilannetietoa Helkan projekteista ja työryhmistä
– kaupunginjohtajalle esitetty haaste
– Paikallinen kehittämispolku
– viestintäryhmä
– yleiskaavaryhmä

8. Huomionosoitukset
– Oulunkylä-Seura ry:n huomionosoitusanomus

9. Muut asiat
– keskustelua mahdollisesta asukastilakyselystä jäsenistölle
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 10/ 2014

Edellisen kokouksen 11.11.-14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi = ZS, Eeva Kuuluvainen = EK, Miro Reijonen = MR)

12.11.-14 Tapaaminen Uudenmaan liitossa EAKR-rahoitukseen liittyen; PT ja EK
12.11.-14 Vapaaehtoistyön tulevaisuus -tilaisuus Pikkuparlamentissa; PT
14.11.-14 Paikallisen kehittämisen kotisivutyöpaja Lasipalatsin kansalaisverstaalla; EK, PT, PS, ZS, MR ja Outi Rissanen
14.11.-14 Stadi.TV:n ohjausryhmän kokous; PT
17.11.-14 Kotikadun peruskoulutus; ZS
19.11.-14 Kotikadun peruskoulutus; ZS
20.11.-14 Helkan yleiskaavaryhmän kokous Helkassa; Pt ja ryhmän jäseniä
21.11.-14 Helsingin kaupungin turvallisuusohjelman seurantaryhmän kokous; Helkan edustajanan PT
25.11.-14 Helkan toimiston tyhy-tilaisuus Helkassa; PT, PS, työharjoittelija Pauliina Hämäri ja Terhi Vilkman
26.11.-14 Konala-Seuran 40-vuotisjuhla Konalassa; Helkasta PT tuomassa tervehdyksen
27.11.-14 Helkan syyskokous Helsingin Energian Sähkötalon kokoustila Voltissa; AS, PT, PS ja jäsenistön edustajia (yht. n. 35)
28.11.-14 ”Commons Meet & Talk” -työpaja Aalto Service Facrtoryssa; PT, Miro Reijonen ja hallituksen jäsen Sirkku Wallin
3.12.-14 Viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, ZS ja viestintätyöryhmän jäseniä
8.12.-14 Kehrien sähköisen työvälineen kokoamisen kick-off Kaupunkiverstaalla; EK, PT, ZS, MR ja osallistujia
10.12.-14 Metropolihallintoa suunnittelevat ministeriön viranhaltijat vierailevat Helkassa; PT ja EK