Esityslista 11/2007

HALLITUS 11/ 2007 ESITYSLISTA

Aika: tiistai 18. joulukuuta 2007, kello 17.00
Paikka: Café Engel, Senaatintori

Hallitus: Aija Staffans, puheenjohtaja
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo vpj, varajäs. Jouko Hömppi
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen, varajäs. Hilkka Kuusinen
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Esittelijä, sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Kokousmuistiinpanot: Päivi Savolainen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 10/ 2007 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos marraskuulta 2007
– Helkan jäsenmaksujen 2007 tilanne

6. Toimiston joulutauko
– Esitys toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden joululomista
– Toimiston joulutauko (aukioloaika)

7. Projektityöntekijöiden työsopimukset
– työsopimusten tilanne ja jatkosopimukset

8. Projektien tilanne vuoden 2007 lopulla
– Kansalaiskanava
– ALPAKKA
– Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti
– Kotikaupunkipolut
– Rakennukset kertovat (nettiversio)

9. Silmäys vuoden 2007 alun aktiviteetteihin

10. Loppuvuoden lausuntoasiat
– Helsingin ympäristökeskukselle menneet lausunnot
– lausunto Kalasataman metrokortteleiden ja Sörnäistenniemen asemakaavoihin liittyen (määräaika: ennen joulua)
– Ympäristöministeriön lausuntopyyntö "Parempaan elinympäristöön" -keskustelunavauksesta (määräaika 15.1.2008)

11. Muut asiat
– muut tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
– tammikuun 2007 ensimmäisen kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 10/ 2007

Edellisen kokouksen 6.11.2007 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT, Päivi Savolainen=PS)

7.11.07 Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton järjestämä koulutus- ja tyky-päivä Turussa (uusi työlainsäädäntö, työhyvinvointi ym.); PT ja AK
8.11.07 Neuvottelu tietotekniikan täydennyskoulutuksesta Helkan toimiston työntekijöille; PT, AK, PS, TT ja Teuvo Sankila (PrePress Oy)
8.11.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Malminkartanossa; TT sekä päivittäjiä Kampista ja Malminkartanosta
11.12.07 Ubiikki Helsinki -hankekokonaisuuden johtoryhmän kokous; AS Helkan ALPAKKA-projektin edustajana
12.11.07 Kansalaiskanavan ohjausryhmän kokous Hgin yliopistolla; AK, PT, PS sekä ohjausryhmän jäseniä
12.11.07 ALPAKKA-projektin suunnittelupalaveri; AS, AK, PT sekä tutkijat Sirkku Wallin ja Liisa Horelli
12.11.07 Yhteistyöpalaveri ksv:n vuorovaikutussuunnittelijoiden kanssa; AS, PT ja ksv:n vuorovaikutussuunnittelijat
15.11.07 Helsingin kaupungin tietokeskuksen ’Avoimet ovet’ uusissa tiloissa Ympyrätalossa; PT, AK
19.11.07 Tiehallinnon ’Tienpidon kansalaisfoorumi’; Heikki Leppänen Kontula-Seurasta Helkan nimeämänä edustajana
20.11.07 ALPAKKA-projektin suunnittelupalaveri; AS, AK, PT sekä tutkijat Sirkku Wallin ja Liisa Horelli
20.11.07 Helsingin Lähiöprojektin keskustelutilaisuus aiheesta "Kaupunginosan maineen hallinta" Katajanokalla; PT sekä useita Helkan jäsenyhdistysten edustajia
20.11.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Alppilassa; TT sekä Alppilan päivittäjiä
23.11.07 Suunnittelupalaveri tietotekniikan täydennyskoulutuksesta Helkan toimiston työntekijöille; TP; AK; PS; ja Teuvo Sankila (PrePress)
23.11.07 Kansalaiskanavan materiaalien suunnittelukokous Helkassa; AK, PT, PS ja projektin mediakonsultti Päivi Litmanen
26.11.07 ALPAKKA-projektin ohjausryhmän kokous; AK, PT, PS, sekä ohjausryhmän jäseniä Helsingin kirjastosta ja sosiaalivirastosta sekä projektin kohdealueilta (Maunula ja Herttoniemi)
26.11.07 ALPAKKA-projektin suunnittelupalaveri; AS, AK, PT sekä tutkijat Sirkku Wallin ja Liisa Horelli
26.11.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Kirjasto 10:ssä; TT sekä päivittäjiä
Myllypurosta, Mellunmäestä, Puistolasta, Lautasaaresta, Kruununhaasta ja Siltasaaresta
27.11.07 ALPAKKA-projektin esittely Maunulan aluefoorumissa; AK ja tutk. Sirkku Wallin
27.11.07 Helkan syyskokous Gardeniassa; AS, PT, PS sekä n. 30 jäsenyhdistysten edustajaa
28.11.07 Kansalaiskanavan johtoryhmän kokous Helkassa; AS, AK, PT, PS sekä johtoryhmän jäseniä
29.11.07 ALPAKKA-projektin esittely Herttoniemen aluefoorumissa; AK ja tutk. Sirkku Wallin
30.11.07 Kansalaiskanavan tulosten esittely Vantaalla ’kaupunkitapaamisessa’; AK ja PT sekä n. parikymmentä Vantaan kaupungin viranhaltijaa
3.12.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Pikku Huopalahdessa; TT sekä päivittäjiä
Eteläisistä kaupunginosista
4.12.07 Kotikaupunkipolku-projektin suunnittelutapaaminen; PT ja kotikaupunkipolku-koordinaattori Pauli
Saloranta
4.12.07 Ubiikki Helsinki -hankekokonaisuuden työpaja-iltapäivä; PT paikalla Helkan ALPAKKA-projektin edustajana
7.12.07 Tutkija Pia Bäcklundin väitöstilaisuus aiheesta "Tietämisen politiikka"; Helkasta AS, PT ja AK
10.12.07 Tietotekniikan täydennyskoulutus Helkan toimiston työntekijöille (osa 1); PT, AK ja PS sekä kouluttaja
Teuvo Sankila (PrePress Oy:stä)
10.12.07 Kotikatukoulutus päivittäjille uuteen julkaisujärjestelmään Pikku Huopalahdessa; TT sekä päivittäjiä
Kumpulasta
11.12.07 Yhteistyöneuvottelu ALPAKKA-projektin kohdealueella (Herttoniemi) rakennettavasta palvelukokonaisuudesta; AK, PS, tutkija Sirkku Wallin sekä kohdealueen muiden projektien edustajia
12.12.07 Neuvottelu Kotikadun palvelujen kehittämiseen liittyen (karttasovellus); PT, TT, Pauli Saloranta ja Teemu Välimäki (Globate Oy)
13.12.07 Yhteistyöneuvottelu ALPAKKA-projektin yhteistyökumppaneiden kanssa; AK, PT, TT sekä Kari Lämsä Kirjasto 10:stä ja Markus Tallgren VTT:ltä
13.12.07 Helkan ja pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman yhteistyöneuvottelu; PT, AK ja kaupunkiohjelman projektipäällikkö Merja Koski
14.12.07 Tietotekniikan täydennyskoulutus Helkan toimiston työntekijöille (osa 2); PT, AK ja PS sekä kouluttaja Teuvo Sankila (PrePress Oy)
17.12.07 Kansalaiskanava-projektin päätösjuhla ravintola Violassa (Kaisaniemessä); AS, AK, PT, PS sekä projektin johto- ja ohjausryhmän jäseniä