Esityslista 1/2006

ESITYSLISTA  1/2006

Aika:  24. tammikuuta 2006, kello 16.30
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 10/ 2005 hyväksyminen  (liite)

5. Helkan uusi hallitus ja sen järjestäytyminen
 – lyhyt tutustumiskierros 
 – hallituksen järjestäytyminen 

6. Kevätkauden kokousaikataulu
 – hallituksen kokousajat kevätkaudella 2006 sekä Helkan kevätkokouksen alustava ajankohta

7. Talousasiat
 – alustava tase ja toiminnan tulos ajalta 1.1.-31.12.2005

8. Kotikaupunkipolut-konseptin esittely
 – Kotiseutuliiton kotikaupunkipolku-koordinaattori Pauli Saloranta esittelee polkukonseptia yhteistyömahdollisuuksineen

9. Helkan projektien tilanne
 – Kansalaiskanava
 – YKS2-projekti
 
10. Lausunnot ja mielipiteet
– Tiedoksi: Helkan mielipide 13.1.2006 pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemallin uudistamista pohtivan työryhmän kuulemistilaisuudessa
 – Toimet mattolaiturien ja rantojen puhtaanapitoyksikön tukilausuntoasioissa
– Itä-Pasilan tornitalo – Helkan kanta

11. Omakotiyhdistysten liittyminen Helkan jäseniksi
 – mahdollinen periaatepäätös

12. Muut asiat 
– Ehdotus (netti)karttojen hankkimiseksi kaupunginosien käyttöön keskitetysti Helkan kautta
– Keskustelunavaus valtakunnallisten Kotiseutupäivien järjestämisestä Helsingissä v. 2009.

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
 

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 10/ 2005

Edellisen kokouksen 7.12.2005  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Nina Kalk = NK, Maija Sipilä: MS, Jonna Jääskeläinen = JJ)  

9.12.05   Kansalaiskanavan osa-aikaisen työntekijän työhaastattelu Helkassa; PT ja MS
12.12.05 Yhteistyöneuvottelu Kansalaiskanava-projektin pilottialueella Malminkartanossa (asukastalo Horisontissa); PT, MS, Erik Haggrén Malminkartanon as.yhdistyksestä, Jaana Löppönen ja Arend Oudman asukastalo Horisontista
13.12.05  Helsingin kaupungin turvallisuusstrategia-työryhmän kokous kaupungintalolla; PT Helkasta
14.12.05  Kuntien tonttitarjonnan lisäämisen keinoja selvittävän ympäristöministeriön työryhmän
kuulemistilaisuus; PT Helkasta
14.12.05  Helkan Rakennukset kertovat -projektille myönnetyn stipendin vastaanotto Rakennustietosäätiössä; paikalla Helkasta PT ja hall.jäsen Liisa Tarjanne sekä arkkitehdit Marja Salonen ja Piritta Hannula
15.12.05  Kansalaiskanavan osa-aikaisen työntekijän työhaastattelu Helkassa; MS
20.12.05  Helkan työpalaveri Café Engelissä, AS ja PT
20.12.05  Suunnittelupalaveri kotikaupunkipolut- ja rakennusviraston ”Hyvä kasvaa Helsingissä”-kampanjan yhteistyöstä mainostoimisto Toukokuussa; PT Helkasta, Pauli Saloranta Kotiseutuliitosta, Elina Nummi rak.virastosta sekä Taina Marjanen mainostoimisto Toukokuusta
21.12.05  Kotikaupunkipolut- ja ”Hyvä kasvaa Helsingissä” -kanpanjaideoiden esittely Helsingin Sanomille; PT Helkasta, Pauli Saloranta Kotiseutuliitosta, Elina Nummi rak.virastosta sekä Taina Marjanen mainostoimisto Toukokuusta
10.1.06   Kotikatu-koulutuspäivä Helkassa; NK sekä kaupunginosasivujen päivittäjiä (Kruununhaka)
10.1.06 Kansalaiskanavan osa-aikaisen työntekijän haastattelu Helkassa; PT ja MS
11.1.06   Neuvottelu hankeyhteistyöstä ICING-hankkeen ja Kansalaiskanavan kanssa Taik:in Medialabissa; MS, JJ sekä ICING-hankkeen edustajia
12.1.06   Osallistumisaiheisen seminaarin suunnittelutapaaminen Kuntaliitossa; PT, MS, JJ sekä osallistumisen asiantuntijoita Tiekestä, Kuntaliitosta ja Tampereen kaupungilta
13.1.06   Pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemallin uudistamista pohtivan työryhmän kuulemistilaisuus Vantaan Heurekassa; PT paikalla esittämässä Helkan kommenttipuheenvuoron
13.1.06  ICING-hankkeen yhteistyötapaaminen Taik:in Medialabissa; MS, JJ sekä ICING-hankkeen edustajat ja yhteistyökumppanit
13.1.06  ”Tulevaisuuden liikenne” -iltapäiväseminaari Tieteiden talolla; PT Helkasta
17.1.06   Keravan tulevaisuusvaliokunnan edustajat Helkassa; PT Helkasta, Matti Leskinen ja kaupunginsihteeri Anne Mäkinen Keravalta
17.1.06   Kuntaliiton KEKSU-hankkeen loppuseminaari Kuntatalolla; PT, MS ja JJ
18.1.06   Yhteistyötapaaminen seutuportaali -teemasta; PT, MS ja JJ Helkasta/Kansalaiskanavasta sekä tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorpi ja internet-päätoimittaja Leila Oravisto Helsingin kaupungilta
18.-19.1.06 Kotikatu-koulutusillat Pihlajamäessä; NK ja kaupunginosasivujen päivittäjiä
19.1.06   Maaseutupoliittisen yhteistyöryhmän keskustelutilaisuus kansalaisjärjestöille; PT Helkasta
19.1.06   Kaupunginkanslian tiedotustoimiston ”virittäjäiset” Kaupungintalolla; PT Helkan edustajana
19.1.06   Helkan eteläisen suurpiirin työpalaveri; PT, Helkan eteläisen suurpiirin edell. edustaja Liisa Tarjanne Töölö-Seurasta sekä suurpiirin uusi edustaja Olli-Pekka Ihalainen Eteläisistä kaupunginosista
24.1.06   Kansalaiskanavan-hankkeen työpalaveri Helkassa; AS, PT, MS ja JJ