Esityslista 1/2009

HALLITUS 1/ 2009 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 27. tammikuuta 2009, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Ulla Agopov, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä/sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Kokousmuistiinpanot: Päivi Savolainen, projektityöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 10/2008 hyväksyminen

5. Uusi hallitus ja sen järjestäytyminen
– lyhyt tutustumiskierros
– hallituksen järjestäytyminen (luottamustoimet ja työryhmien kokoonpano)

6. Talousasiat
– alustava tase ja toiminnan tulos ajalta 1.1.-31.12.2008
– Helkan tilit (käyttämättömien tilanne)
– tilitoimisto-asia
– 2008 jäsenmaksujen tilanne

7. Kevätkauden alustava aikataulu
– hallituksen kokousajat kevätkaudella 2009
– Helkan kevätkokouksen alustava ajankohta ja aihe
– Kaavoitus-aiheiset koulutusillat – paikka, sisältö, ajankohdat
– muut toivotut koulutukset/seminaarit

8. Toimiston asiat
– työsopimustilanne

9. Helkan projektit – tiiviit tilannekatsaukset
– EU-projektit
– Alpakka-projekti ja Kotikatu
– Kulke-projekti

10. Lausuntoasiat
– Eteläsataman länsiosan asemakaavamuutoksen OAS-vaiheen mahdollinen kommentointi (Vanha Kauppahalli – Olympia-terminaali) – määräaika 30.1.09

11. Muut asiat
hallituksen viestimiskäytännöt tiedoksi
– keskustelualoite ilotulitteiden rajoittamisesta Helsingissä
– Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2009 – Helkan mahdollinen ehdotus
– terveisiä muutamista sidosryhmätapaamisista
– muut mahdolliset tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 10/ 2008

Edellisen kokouksen 16.12. jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK)

17.12.08 Kotikaupunkipolku-projektin esittely seurakuntayhtymälle Helkassa; Pauli Saloranta ja PT
17.12.-19.12.08 EU-hanketapaaminen Norrköpingissä; Helkasta PT ja AK
7.1.09 Alpakka-projektin yhteistyötapaaminen Maunulan kirjastossa; AK
8.1.09 Alpakka-projektin yhteistyötapaaminen Herttoniemessä; AK
8.1.09 KULKE-projektin suunnittelutapaaminen; Helkasta PT sekä KULKE:sta Katarina Böstman-Gestrin
12.1.09 Alpakka-projektin yhteistyötapaaminen kaupungin museolla; AK
14.1.09 Yhteistyötapaaminen ksv:n viranhaltijoiden kanssa; Helkasta PT ja AK
14.1.09 Neuvottelu projektiyhteistyöstä Helsingin kulttuurikeskuksessa; Helkasta PT
15.1.09 Palveluverkkojen kehittämishankkeen suunnittelupalaveri Opetusvirastossa; Helkasta PT
15.1.09 Projektiyhteistyötapaaminen (PALO-projekti); PT, AK ja IK sekä tutkijat Sirkku Wallin, Liisa Horelli ja Joanna Saad-Sulonen
16.1.09 Ubiikki Helsinki -projektin työpaja Elisa Oy:n tiloissa; Helkasta AK, PT ja IK
19.1.09 Alpakka-projektin yhteistyötapaaminen H:gin kaupunginmuseolla; AK

20.1.09 Uuden jäsenen konsultointi Helkassa (Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry); Helkasta PT ja IK sekä KHOY:n pj Irja Eskola
20.1.09 Yhteistyöpalaveri Terve kaupunki -projektin kanssa; Helkasta AK
20.1.09 Kirjava Satama -keskustelutilaisuus ksv:n ’Laiturilla’; Helkasta PT
21.1.09 OPUS-hankkeesta kootun kirjan julkistamistilaisuus Espoon Dipolissa; Helkasta AS, PT, AK ja PS
22.1.09 Suomen Kotiseutuliiton kaupunkien kotiseututyön jaoston kokous Tampereella; Helkasta PT
22.1.09 Yhteistyötapaaminen Tasken tietotekniikkaosaston kanssa; AK ja IK ja Heli Rantanen
23.1.09 Kuntaliiton Demokratiatilinpäätöshankkeen Helsingin ohjausryhmän päätöstapaaminen; Helkasta PT
26.1.09 Alpakka-projektin yhteistyötapaaminen Maunulan kirjastossa; AK
26.1.09 Opetusviraston palveluverkon kehittämishankkeen esittely pilottikaupunginosille Helkassa; Helkasta PT, opetusvirastosta projektipäällikkö Risto Haverinen sekä Helkan jäsenyhdistysten edustajia
27.1.09 Rakennusviraston ’Yleisen siisteyden edistämisen’ työryhmän kokous HKR:ssä; Helkasta PT
27.1.09 Helsingin kaupungin "Viestinnän virittäjäiset" kaupungintalolla; Helkasta PT