Esityslista 1/2010

HALLITUS 1/ 2010 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 19. tammikuuta 2010, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski 
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2009 hyväksyminen

5. Uusi hallitus ja sen järjestäytyminen
– lyhyt tutustumiskierros
– hallituksen järjestäytyminen (luottamustoimet ja työryhmien kokoonpano)

6. Helkan projektit
– CADDIES-projektin esittely ja ajankohtaiset kuulumiset (Anna Kanervo ja Terhi Vilkman)
– Tukholman vuorovaikutusmenetelmiin tutustuminen 10.-11.12.09; matkan annin yhteenveto
– Kotikaupunkipolku-projektin tilaisuuksien (14.12.09 ja 13.1.10) lyhyt yhteenveto

7. Talousasiat
– Ennakkotietoa vuoden 2009 tuloksesta ja taseesta
– Lähiöohjelman rahoitushaun päätös 
– 2009 jäsenmaksujen tilanne lyhyesti

8. Kevätkauden alustava aikataulu
– hallituksen kokousajat kevätkaudella 2010
– Helkan kevätkokouksen alustava ajankohta ja ohjelmaideoita
– viestintäkoulutukset jäsenyhdistysten viestintähenkilöille
– muut toivotut koulutukset/seminaarit

9. Toimiston asiat
– työsopimustilanne
– Helkan työharjoittelija

10. Helsingin palveluverkon tarkistamisen tilanne

– yhteenveto työryhmän työskentelystä (mm. kannanotto) ja mahdollista muuta ajankohtaista aiheesta

11. Landbon omakotiyhdistys ry:n jäsenanomus

12. Muut asiat
– Paikalliskirjastoihin liittyvä idea JOY-kulttuuriympäristökampanjaan
– Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2010 
– muut mahdolliset tiedotusasiat

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 9/ 2009

Edellisen kokouksen 8.12.09 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

10.12.09-12.12.09 Tutustuminen Tukholman osallistumiskäytäntöihin; PT ja AK
14.12.09 Kotikaupunkipolku-projektin infotilaisuus Helkassa; Pauli Saloranta, PT ja n. 15 jäsenyhdistysten edustajaa
15.12.09 Helkan palveluverkkotyöryhmän kokous; AS, PT, PS sekä työryhmän jäseniä
15.12.09 Helkan toimiston pikkujoulut
16.12.09 Kuninkaankolmion aluefoorumin ohjausryhmän palaveri kaupungintalolla: PT
16.12.09 CADDIES-projektin kansainvälisen ohjausryhmän kokous (konferenssipuheluna); AK ja PT
16.12.09 Yhdyskuntasuunnittelun seuran vuotuisten "Ruusujen" (2009) myöntäminen Helka ry:lle Ravintola Helsingissä; PT ja PS vastaanottamassa
18.12.09 Vetoomuksen allekirjoittaminen Designmuseon ja Suomen rakennustaiteenmuseon lisärakennushankkeen puolesta; PT
13.1.2010 Kotikaupunkipolku-projektin rahoitusinfo jäsenille Helkan toimistolla; Pauli Saloranta, PT ja jäsenyhdistysten edustajia
14.1.2010 Kotiseutuliiton JOY-kampanjan avajaiset Kansallismuseossa; PT