Esityslista 1/2011

HALLITUS 1/ 2011 ESITYSLISTA

Aika: maanantaina 24. tammikuuta 2011, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11/2010 hyväksyminen

5. Helkan projektien tilannekatsaukset
– CADDIES-projekti
– OSKE-projekti
– Kotikaupunkipolut
– WDC 2012 -hankehakuidea

6. Uusi hallitus ja sen järjestäytyminen
– lyhyt tutustumiskierros
– hallituksen järjestäytyminen (luottamustoimet ja työryhmien kokoonpano)

7. Talousasiat
– katsaus toiminnan tulokseen ja taseeseen 2010
– tiedoksi rahoituspäätöksiä (kaupungin avustukset, Vyyhti-hanke, STM)

8. Kevätkauden alustava aikataulu
– hallituksen kokousajat kevätkaudella 2011
– Helkan kevätkokouksen alustava ajankohta ja ohjelmaideoita
(mm. Helsinki 200 v. -info)
– kevään koulutukset ja seminaarit

9. Toimiston asiat
– uuden työntekijän rekrytointitilanne (CADDIES-projekti)
– Kotikadun isyyslomasijaisuus keväällä (6 vk)

10. Lausuntoasiat
– tiedoksi: Helkan HLJ 2011-lausunto

11. Helsingin kadunpidon kehittämistyöryhmä
– tilannekatsaus (Marja Häyrinen-Alestalo)

12. Muut asiat
– huomionosoitusanomus puistoliikkeen perustajalle
– muut mahdolliset tiedotusasiat

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 11/ 2010

Edellisen kokouksen 14.12.10 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

15.12.10 Osallistuvan kaupunginosakehittämisen työkalut -infotilaisuus; Helkasta PT, PS ja Helkan hallituksen jäsen Janne Kareinen (osallistujia n. 40)
16.12.10 "Stadin mestat" -näyttelyn suunnittelupalaveri; Helkasta PT
16.12.10 Kotiseutuliiton JOY-kampanjavuoden päätösseminaari Balderin salissa; Helkasta AS ja PT
17.12.10 CADDIES-puhelinkonferenssi (WP3); IK
21.12.10 Neuvottelu yhteistyöstä Kuninkaankolmio-projektin kanssa (Tasken kehittämistoimistossa; Helkasta PT ja AK
13.1.-14.1.11 Fasilitoinnin rautaisannos -koulutus; PT
17.1.11 CADDIES-viestintäpalaveri; PS, PT, AK, TV ja viestintäkonsultti Päivi Litmanen-Peitsala
18.1.11 Kuninkaankolmio-yhteistyön suunnittelupalaveri Kehittämistoimistossa; PT
18.1.11 Rekrytointihaastatteluja Helkassa; PT ja AK
19.1.11 Rekrytointihaastattelu Helsingin keskustassa; PT ja AK
19.1.-20.1.11 WP3-tapaaminen Norrköpingissä; IK ja AK
19.1.11 WDC-hankekeskustelu Hub Helsingissä; IK ja PT
24.1.11 Yhteistyötapaaminen Tampereen yliopiston tietotekniikan laitoksen kanssa; IK