Esityslista 1/2012

HALLITUS 1/ 2012 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 24. tammikuuta 2012, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintävastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2011 hyväksyminen

5. Uusi hallitus ja sen järjestäytyminen
– lyhyt tutustumiskierros
– hallituksen järjestäytyminen (luottamustoimet ja työryhmien kokoonpano)

6. Talousasiat
– tiedoksi: kaupungin avustuspäätös 2012
– toimistotilan tilanne (kiinteistön omistaja/vuokranantaja vaihtunut)
– Helkan alustava toiminnan tulos ja tase 2011

7. Kevätkauden alustava kokousaikataulu
– hallituksen kokousajat kevätkaudella 2012
– Helkan kevätkokouksen alustava ajankohta ja ohjelmaideoita
– kevään koulutukset ja seminaarit

8. Toimiston asiat
– Kotikadun tilanne

9. Ajankohtaista
– Helkalta pyydetty kannanotto HSL-liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun
– Kauppalehden liitteen eteneminen

10. Helkan projekteista
– lyhyt tilannekatsaus Helkan projekteista (käynnissä ja haussa olevat)
– uusi projekti-idea asukastalo-aiheeseen liittyen
– tutkijan tarjous lähiöiden lähitulevaisuuden visioinnin koulutuksista

11. Muut asiat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 9/ 2011

Edellisen kokouksen 13.12.11 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

14.12.11 Toimiston pikkujoulut ja TV:n läksiäiset; PT, PS, IK ja TV
16.12.11 Kuntaliiton Alue
19.12.11 Neuvonpito PAPU-projektista Talous- ja suunnittelukeskuksen viranhaltijoiden kanssa (Helkasta PT)
19.12.11 Yhteistyöpalaveri Kauppalehden liitteestä; PT ja InPressin edustajia
11.1.12 Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen kokous; PT
11.1.12 Sosiaaliviraston WDC 2012-hankkeiden esittelytilaisuus Kallion virastotalolla; PT
12.1.12 Asiantuntijatapaaminen lähidemokratian kehittämiseen liittyen SFV-salissa; Helkasta PT
18.1.12 Vyyhti-hankkeen työpaja sosiaalisen median hyödyntämisestä yhdistystoiminnassa (Twitter) Arabianrannan Metropoliassa; PT
23.1.12 Vyyhti-projektiryhmän kokous Bulevardin Metropoliassa; PS ja PT