Esityslista 2/2013

HALLITUS 2/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: keskiviikkona 20. helmikuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2013 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan tilinpäätöksen 2012 tarkastelua

6. Toimiston asiat
– Helkan uusi toimitila tiedoksi hallitukselle
– tieto työharjoittelija-avusta keväällä 2013

7. Kevätkokous 26.3.
– keskustelua paikasta ja ohjelmasta
– vuoden 2012 toimintakertomusluonnoksen tarkastelua

8. Helkan projektit ja työryhmät – tilannekatsaus
– ASKO-projekti
– Leader-selvitysprojekti
– Helkan yleiskaavaryhmä
– kuulumiset Helkan viestintätyöryhmän tapaamisesta (14.2.)

9. Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n jäsenanomus

10. Muut asiat
– muut esille tulevat asiat ja mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Riitta Korhonen
kokouspuheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 1/ 2013

Edellisen kokouksen 22.1.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi=ZS)

23.1.13 Helkan ja CADDIES-projektin toiminnan esittely Linnalabor’ille Tallinnassa; PT
23.1.13 Kulttuuriympäristöt ja kestävä kehitys -aiheinen seminaari Kansallismuseon auditoriossa; PT
24.1.13 Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisemisen työryhmän kokous kaupungintalolla; PT
28.1.13 Suunnittelutapaaminen ’Kansalaisen työkalupakki’-aineiston viemiseksi kaupunginosat.net’iin; ZS, PS, PT ja Aalto-yliopiston väkeä
28.1.13 Asukastalo-seminaarin (6.2.-13) suunnittelukokous Helkan toimistolla; PS, PT ja Sosiaaliviraston Aluetyön yksikön väkeä
29.1.13 Helsingin kaupungin ’Viestinnän virittäjäiset’ kaupungintalolla; PT ja PS
30.1.13 Yleiskaavaryhmän kokous Helkassa; PT ja työryhmän jäseniä
30.1.13 Leader-selvitysprojektin esittelyä Helsingin valtuustoryhmien edustajille; PT ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
1.2.13 Leader-selvitysprojektin ja TEM:in viranhaltijoiden tapaaminen; PT ja Eeva Kuuluvainen
2.2.13 Lauttasaari-Seuran 50-vuotisjuhla Blue Peterissä; PT Helkan edustajana
5.2.13 Vyyhti-projektin ohjausryhmän tapaaminen Hub Helsingissä; PT
6.2.13 Kotikatu-tapaaminen (Ruskeasuo); ZS
6.2.13 ’Unelma asukastalosta elää’ -seminaari Pohjois-Haagan yhteiskoululla; PS ja PT (sekä pyydetyt alustajat ja n. 60 seminaariosallistujaa)
8.2.13 Helkan yleiskaavakaavaryhmän vuorovaikutussuunnittelijan tapaaminen ja ksv:ssä; Helkasta PT, Simo Sankari ja Christian Sannemann
11.2.13 Leader-selvitysprojektitapaaminen TEM:issä; PT ja Eeva Kuuluvainen
12.2.13 ’Unelma asukastalosta elää’ -seminaarin palautekokous Helkassa; PS, PT ja Aluetyön yksikön väkeä
12.2.13 Keskustelutilaisuus Metropoliselvityksestä Laiturilla; PT
13.2.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous; PS
14.2.13 Helkan Leader-ohjausryhmän kokous; PT ja AS sekä ohjausryhmän väkeä
14.2.13 Helkan viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, ZS ja viestintätyöryhmän jäseniä