Esityslista 2/2014

HALLITUS 2/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 25. helmikuuta 2014, klo 17.00 (koillisen alueen terveiset Helkan hallitukselle klo 18.00 alkaen)
Paikka: Asukastalo Motti Viikissä (Von Daehnin katu 5, 00790 Helsinki)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2014 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan tuloksen, taseen ja alustavan tilinpäätöksen 2013 tarkastelua

6. Kevätkokous 27.3.
– vuoden 2013 toimintakertomusluonnoksen tarkastelua

7. Helkan projektit ja työryhmät tiiviisti
– strategiatyöryhmä (prosessin luonnoksen kommentointia)
– Paikallinen kehittämispolku -projekti (aiemmin ”Leader-selvitysprojekti”)
– viestintätyöryhmä
– yleiskaavaryhmä

8. Lausuntoasiat
– keskustelua Helkan kannanotosta asukastoiminnan ja asukastalojen rahoitukseen

9. Muut asiat
– keskustelua seuraavan kokouksen pitopaikasta
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 1/ 2014

Edellisen kokouksen 21.1.14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Otto Peräkylä = OP, Atro Kajaste = AK)

23.1.-14 Helkan yleiskaavaseminaari Helsingin opetusviraston juhlasalissa (Kaikukadulla); PT, Helkan yleiskaavaryhmän jäseniä, ksv:n edustajat sekä seminaarin osallistujia, yhteensä n. 55 henkeä
29.1.-14 Tapaaminen Paikallinen kehittämispolku-projektin ja H:gin sähköisiä palveluja kehittävän Helin Rantasen kanssa
30.1.-14 Helkan yleiskaavaryhmän tapaaminen toimiston neuvottelutilassa; PT ja 8 yleiskaavaryhmän jäsentä
3.2.-14 Tapaaminen Vyyhti-projektin siirtovaikutustutkijan, Leena Unkari-Virtasen kanssa Helkassa; PS ja PT
4.2.-14 Kuntalainen keskiöön projektin työpaja Kuntaliitossa; PT
6.2.-14 Paikallinen kehittämispolku-projektin Kallion alueen ”Kehrän” käynnistystapaaminen Kulttuuritalolla; PT ja Eeva Kuuluvainen
6.2.-14 Kruununhaan ylipormestarin asukasilta kaupungintalolla; PT
7.2.-14 Valtiovarainministeriön kuulemistilaisuus kuntalain uudistuksesta; PT
10.2.-14 Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavailta Laiturilla; PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä
11.2.-14 Paikallinen kehittämispolku -projektin ja kaupungin hallinnon tapaaminen; Helkasta PT ja Eeva Kuuluvainen, kaupungilta kansliapäällikkö Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, asukayhteistyöpäällikkö Janne Typpi ja viestintäpäällikkö Tapio Kari
11.2.-14 Suomen Kotisekutuliiton kaupunkijaoksen tapaaminen; PT ja muita kaupunkijaoksen jäseniä
12.3.-14 Helkan strategiatyöryhmän tapaaminen toimiton neuvottelutilassa; PT ja strategiaryöryhmän jäseniä
13.2.-14 Helkan viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, AK ja viestintätyöryhmän jäseniä
25.2.-14 Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelman seurantatyöryhmän tapaaminen kaupungintalolla; Helkasta PT