Esityslista 2/2006

ESITYSLISTA  2/ 2006

Aika:  28. helmikuuta 2006, kello 17.00
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Kevätkokousasiat
– toimintakertomusluonnos
– Helkan tilinpäätös
– tilaisuuden paikka, ohjelma ja puheenjohtaja

6. Muut talousasiat
 – Helkan tarkistettu talousarvio vuodelle 2006 (kevätkokouksessa hyväksyttäväksi)
 
7. Kansalaiskanava-hankkeen tilannekatsaus
 – tilannekatsaus (projektipäällikkö Maija Sipilä kertoo)
– hallituksen mahdolliset evästykset

8. Kansalaiskanavan projektityöntekijän jatkoaika
 – periaatepäätös Jonna Jääskeläisen mahdollisesta jatkoajasta (Maija Sipilä)
– esitys Jonna Jääskeläisen määräaikaisesta ja osa-aikaisesta työsuhteesta Helkan viestinnän apuna (Pirjo Tulikukka)

9. Kotikatuun liittyvät asiat
 – mm. aputyövoiman rekrytointiasia

10. Helkan viestintä- ja strategiatyöryhmän kysely hallituksen jäsenille

11. Edustajan nimeäminen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2007-2016 laativaan ohjausryhmään

12. Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n jäsenanomus

13. Muut asiat  
 – Ilmoitus Sörnäistenrannan-Hermanninrannan alueen osayleiskaavaluonnoksesta
– Eräiden järjestöjen pyyntö yhtyä kannanottoon keskustatunneliasiassa
– Seminaariyhteistyötä KSV:n kanssa (tiedoksi)
– European Neighbour’s Day -edustajan käynti Helkassa (tiedoksi)
– mahdolliset muut tiedotusasiat 
  
14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans    
puheenjohtaja   

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 1/ 2006

Edellisen kokouksen 24.1.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans= AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK, Maija Sipilä= MS, Jonna Jääskeläinen= JJ)

25.1.06 Helsingin kaupungin turvallisuusstrategia-työryhmän kokous kaupungintalolla; PT Helkasta
26.1.06 Kansalaiskanava-projektin esittely Espoon Leppävaaran alueneuvottelukunnalle, sekä tutustuminen ank:n työhön
26.1.06 Kotikatu-työpaja kotisivupäivittäjille kumppanuustalo Horisontissa Malminkartanossa; NK, Heli Rantanen, Hannu Kurki sekä kotisivujen päivittäjiä eri puolilta Helsinkiä
27.1.06 Kotikadun, Kansalaiskanavan ja ARJA-hankkeen yhteistyöpalaveri nettiteemoista; MS, PT, NK, Heli Rantanen, Liisa Horelli ja Sirkku Wallin (ARJA-hankkeesta) sekä Arend Oudman kumppanuustalo Horisontista Malminkartanosta
2.2.06   Kansalaiskanava-projektin ohjausryhmän kokoontuminen Myyrmäen asukatila Myyringissä; paikalla MS, PT sekä sekä ohjausryhmän jäseniä
6.2.06   Kotikatu-koulutus Suomen Kotiseutuliitossa; NK ja Kotiseutuliiton ATK-vastaava Annastiina Helppi
7.2.06   Kansalaiskanava-projektin työpaja Myyrmäen asukatila Myyringissä; paikalla MS, PT, Päivi Litmanen sekä kohdealueen asukasaktiiveja Helsingistä, Espoosta sekä Vantaalta
8.2.06   Osallistumisaiheisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelutapaaminen Helkassa; PT, MS, JJ sekä
sekä osallistumisen asiantuntijoita Tiekestä, Kuntaliitosta ja Tampereelta
9.2.06   Kotikaupunkipolku-konseptin esittely Lähiöprojektille kaupunkisuunitteluvirastossa; PT ja Kotiseutuliiton kotikaupunkipolku-koordinaattori Pauli Saloranta
10.2.06 Kansalaiskanava-projektin työpalaveri Helkassa; MS, JJ ja PT
14.2.06 Kansalaiskanava-projektin ja ICING-hankkeen yhdessä järjestämä kohdealueen virkamieshaastattelu: MS, PT, JJ, Taija Rajanti ja Joanna Saad-Sulonen (TAIK:ista) sekä muutamia kaupunkisuunnittelu-viraston, rakennusviraston ja kiinteistöviraston virkamiehiä
14.2.06 Länsiraide-aiheinen eteläisen suurpiirin järjestämä keskustelutilaisuus asukkaille Töölön kirjastossa; PT, Liisa Tarjanne sekä muita osallistujia (yht. n. 10 henkeä)
17.2.06 SHARE-projektin esittely Birminghamin kaupungin edustajille; AS, PT, Mikko Virkamäki sekä kolme Birminghamin kaupungin luottamushenkilöä
20.2.06 ”European Neighbourhoods Day” -organisaation edustajan käynti Helkassa; PT ja Angélina Azanza
21.2.06  DTP-hankkeen kokous kaupungintalolla; PT Helkasta, DTP-hankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä muutama tutkijavierailija
23.2.06  Kansalaiskanavan työpajajakson suunnittelupalaveri Helkassa; MS, JJ, PT ja Päivi Litmanen
28.2.06  Kansalaiskanava-projektin johtoryhmän kokous Helkassa; paikalla AS, MS, PT sekä johtoryhmän jäseniä