Esityslista 2/2007

HALLITUS  2/ 2007     ESITYSLISTA

Aika:  tiistai  6. helmikuuta 2007, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/ 2007 hyväksyminen 

5. Talousasiat
– Helkan tarkistettu tulos ja tase 2006
– esitys toiminnanjohtajan palkan tarkistuksesta

6. Kevätkokousasiat
– konseptin ideointia: kokouspaikka, ohjelma, jne.
– mahdolliset evästykset toimintakertomusluonnosta varten
– Helkan nimenmuutoksen edellyttämät valmistelut
 
7. Kansalaiskanava-hankkeen jatkohanke
– periaatekeskustelu jatkosuunnitelmista ja niihin haettavasta rahoituksesta
 
8. YKS-projektin  asiat
– Mikko Virkamäen väliraportin tarkistus ja sopimusluonnos v:lle 2007

9. Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– julkistamistilaisuuden ajankohta ja sisältö

10. Toimiston henkilöstöasiat
– Määräaikaisen Kotikatu-vastaavan jatkosopimusluonnos
– Esitys Kansalaiskanavan/Helkan projektityöntekijän töistä v. 2007

11. Lausuntoasiat
– Helkaan tullut lausuntopyyntö pääkaupunkiseudun ilmastostrategialuonnoksesta 2030 (määräaika 30.3.07)

12. Muut asiat
– Myllypuro-Seuran ehdotus kirjamessuille osallistumisesta kaupunginosajulkaisuin
– Ilmoitus kaupungin toiminta-avustuksesta tullut
– tietojen päivityksestä yhdistysrekisteriin ja verovirastoon
– terveiset Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton seminaarista 25.1.07
– Muut mahdolliset tiedotusasiat 

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans   
puheenjohtaja 


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 1/ 2007


Edellisen kokouksen 16.1.2007  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Riikka Henriksson=RH, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT)

17.1.07 TIEKE:n toiminnan arviointiin liittyvä tutkimushaastattelu; PT ja kaksi konsulttia
17.1.07 Kansalaiskanavan kouluyhteistyö kohdealueen kouluissa (Pihkapuiston koulu);  RH ja AK
18.1.07 Kansalaiskanavan sidosryhmäkokous (PK-seudun osallisuusasiantuntijat) Helkassa; RH, PT, AK sekä pääkaupunkiseudun osallisuusasiantuntijoita
18.1.07 Helsingin kaupungin viestintätoimiston virittäjäiset kaupungintalolla; Helkasta PT
19.1.07 m2hz -hankkeen ja Helkan yhteistyötapaaminen Helkassa; PT, RH sekä m2hz-hankeen edustajat Minnan Tarkka ja Aapo Korkeaoja
23.1.07 Kansalaiskanava -projektin luottamushenkilöseminaari Postitalon auditoriossa; AS, RH, AK, PT, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginjohtajia sekä yht. 60 pääkaupunkiseudun luottamushenkilöä ja asukasaktiivia
23.1.07 Seminaari liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta kaupunkisuunnitteluvirastossa; Helkasta PT
23.1.07 Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päätösseminaari Säätytalolla; RH ja AK
23.1.07 Kotikatukoulutus Helkassa Pitäjänmäen kaupunginosa-aktiiveille; TT, Pitäjänmäki-Seuran pj Lulu Nenonen sekä kaksi muuta kaupunginosa-aktiivia Pitäjänmäestä
24.1.07 Kansalaiskanavan asukayhdistystapaaminen Helkassa; RH, AK sekä kymmenkunta projektin kohdealueen asukasaktiivia (alueen eri kaupunginosayhdistyksistä)
25.1.07 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin kokoontuminen rakennusvirastolla; RH, AK, PT sekä muita KD-klubin osanottajia
25.1.07 Suomen kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton kulttuuriseminaari Uudenmaan liitossa; Helkasta PT
29.1.07 YKS-projektin johtoryhmän kokous Helkassa; PT, Mikko Virkamäki sekä Raimo Nenonen (Helkan hallituksesta) ja Tuula Salo (Helkan vpj)
30.1.07 Lasten ja nuorten kaupunki -verkoston kokous Nuorisoasiankeskuksessa; Helkasta pyydettynä PT
31.1.07 Kotikadun kehittäjätiimin suunnittelutapaaminen Helkassa; TT, PT ja konsultti Heli Rantanen sekä mambo-konsultit Henrik Niinimäki ja Antti Haverinen (Datapolis Oy)
31.1.07 Kansalaiskanavan ja ARJA-hankkeen yhteisen jatkoprojektin suunnittelutapaaminen Helkassa; RH, AK, PT sekä ARJA-hankkeesta Sirkku Wallin ja Liisa Horelli
1.2.07 Kaupunkiohjelman väliarviointiin liittyvä tulevaisuustyöpaja Postitalolla; PT ja AK
2.2.07 m2hz-hankkeen (digitaalisen lähi-/kansalaistelevision kehittämishanke) seminaari Harjun nuorisotalolla; Helkasta PT
5.2.07 Kansalaiskanavan kouluyhteistyö kohdealueen kouluissa (Perkkaanpuiston koulu);  RH ja AK
6.2.07 Kansalaiskanavan kouluyhteistyö kohdealueen kouluissa (Lintulaakson  koulu);  RH ja AK
6.2.07 Kansalaiskanavan johtoryhmän kokous Helkassa; AS, RH, AK sekä muita johtoryhmän jäseniä