Esityslista 2/2009

HALLITUS 2/ 2009 ESITYSLISTA

Aika: torstaina 19. helmikuuta 2009, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Ulla Agopov, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2009 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan tilinpäätösasiakirjat – allekirjoitus 
– tilitoimisto-asia
– talousennuste 2009 kevätkokoukselle

6. Kevätkokousasiat
– kevätkokouksen paikka ja ohjelma
– toimintakertomusluonnos 2008

7. Kaavoitus-aiheiset koulutusillat
ajat, paikka, ohjelmaluonnos

8. Helkan työryhmien kokouskuulumiset lyhyesti
– Helkan viestintätyöryhmän kokous pe 13.2. 
– Helkan strategiatyöryhmän kokous ti 17.2.

9. EU-projekti
– projektin esittely (halutussa laajuudessa)
– uuden työntekijän rekrytoinnin tilanne
– projektin ohjausryhmän perustaminen

10. Lausuntoasiat
– Uudenmaan maakuntakaavan uudistamisen vireilletulo (OAS-vaihe)
– Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuriohjelma

11. Muut asiat
– periaatetarkistus Helkan säännöistä (asiantuntijan varajäsen-kysymys)
– terveisiä muutamista sidosryhmätapaamisista
– muut mahdolliset tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 1/ 2009

Edellisen kokouksen 27.1.09 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK)

28.1.09 Kuninkaankolmio-projektin suunnittelupalaveri Helkassa; PT, AK ja Kimmo Kuisma
2.2.09 Neuvottelu TKK-projektimahdollisuuksista Helkassa; PT, AK, Janne Kareinen ja Tuomas Niinimäki
2.2.09 Käyttäjädemokratiaklubin tapaaminen HKR:ssä; Helkasta AK ja PS
3.2.09 KULKE-projektin ohjausryhmän tapaaminen KULKE:ssa; Helkasta PT
3.2.09 Maailma kylässä festivaalin -informaatiotilaisuus; Helkasta AK
4.2.09 4V-hankkeen "Onnellinen kaupunki" -tapahtuma STOA:ssa; Helkasta PT ja Katarina Böstman-Gestrin
5.-6.2.09 Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen kehittämispäivät Jyväskylässä; Helkasta alustamassa AK
6.2.09 Haastattelu väitöstutkimukseen kaupunkipolitiikasta Helkassa; PT Kanerva Kuokkasen haastateltavana
9.2.09 Yhteistyöneuvottelu uusista projektiaiheista VTT:n kanssa; IK
9.2.09 Kaavakoulutus-iltojen suunnittelupalaveri Helkassa; Helkasta PT ja AK
9.2.09 EU-projektin yhteistyötapaaminen; AS, PT, AK ja Norrköping-vieraat
10.2.09 EU-projektin suunnittelutapaaminen; PT, AK ja Tomas Lindquist Norrköpingistä
10.2.09 Kotisivumahdollisuuksien esittelyä ’Herttoniemen terveyspäivässä’; Helkasta AK
11.2.09 M2Hz-työpaja Lasipalatsin ’Kohtaamispaikassa’ paikallis-TV -teemasta; Helkasta AK
11.2.09 Kotikadun "Palveluhakemisto"-toiminnon käyttöönottokoulutus Helkassa (Maunula, Herttoniemi ja Artova); Helkasta IK
12.2.09 Palveluverkkouudistuksen aluetyöryhmän kokous Tapanilassa; Helkasta PT ja Katarina Böstman-Gestrin
12.2.09 Floobs-yhteistyöpalaveri Helkan toimistolla; Helkasta IK
12.2.09 Kehittäjätapaaminen KULKE:ssa; Helkasta PT
12.2.09 Kotikatu-koulutus Kulosaaressa; IK ja aluetoimijoita
17.2.09 Palveluverkkouudistus-projektin suunnittelukokous opetusvirastossa; Helkasta PT
17.2.09 Ylipormestarin asukasilta Kalliossa; Helkasta PT
18.2.09 Rakennukset kertovat -palaveri Helkassa; PT, PS ja Liisa Tarjanne