Esityslista 2/2010

HALLITUS 2/ 2010 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 16. helmikuuta 2010, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2010 hyväksyminen

5. Talousasiat
Suomen Kulttuurirahaston apurahapäätös 2010
– vuoden 2009 talousasiakirjat ja tilinpäätös (luonnos)
– talousennuste 2010 kevätkokoukselle (luonnos)

6. Toimiston asiat
– työsopimustilanne

7. Kevätkokousasiat
– kevätkokouksen alustava paikka ja ohjelma
– alustava toimintakertomusluonnos 2009

8. Helkan viestintätyöryhmä 5.2.10
– lyhyt yhteenveto työryhmän kokouksesta

9. Helkan projektit
Kotikaupunkipolku-projektin ohjausryhmän perustaminen ja ensimmäinen kokous
– CADDIES-projektin ohjausryhmän perustaminen ja ensimmäinen kokous

10. Karhusaari-seura ry:n jäsenanomus

11. Hakemukset Helkan kunnianosoituksista
– Pitäjänmäki-seuran kunnianosoitushakemukset

12. Muut asiat
– terveisiä muutamista sidosryhmätapaamisista
– muut mahdolliset tiedotusasiat

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 1/ 2010

Edellisen kokouksen 19.1.10 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

21.1.10 Kotikadun projektitapaaminen Helkan toimistolla; IK, Joanna Saad-Sulonen ja Sirkku Wallin
22.1.10 Helkan Polku-projektin yhteistyötapaaminen Tampereella; IK
25.1.10 Moninaisuus-työpajan aloitustapaaminen Artovassa (CADDIES); TV ja AK
26.1.10 Nuorison kulttuuritila Valvomon käynnistystilaisuus Suvilahdessa; PT, AK, TV
27.1.10 Kuninkaankolmion kehittämisfoorumin ohjausryhmän palaveri H:gin alue- ja kehittämistoimistossa; PT
27.1.10 Helsingin viestinnän virittäjäiset kaupungintalolla; PT
28.1.10-29.1.10 CADDIES-projektisivuston koulutus Norrköpingissä; AK ja IK
28.1.10 Helsingin kulttuurikeskuksen tupaantuliaiset; PT
28.1.10 Malminkartanon palveluverkko-tilaisuus Apollon koululla; PT
29.1.10 CADDIES-tapaaminen kaupunkisuunnitteluvirastossa; TV
2.2.10 Palvelujen asukaslähtöisen yhteiskehittelyn työpajapäivä kuntatalolla; AK ja PT
2.2.10 Kannelmäen kaupunginosasivuston käynnistyspalaveri; IK ja AK
4.2.10 SATO Haagan asukasilta Pohjois-Haagassa (CADDIES-projekti); TV
5.2.10 Helkan viestintätyöryhmän palaveri toimistolla; PS, IK, PT ja viestintätyöryhmän jäseniä
8.2.10 Innovatiivinen kaupunki -työpaja Otaniemen Innopolissa, osa 1.; AK
8.2.10 Kaupungin paikkatietoryhmän tapaaminen kaupunkimittausosastolla; IK
8.2.10 Helsingin kaupunginkirjaston 150-vuotis- ja Suomen kirjastoseuran 100-vuotiskutsutilaisuus ksv:n Laiturilla; PT
8.2.10 Kirjastokanavan haastattelu Helsingin kaupunginkirjaston 150. juhlavuoden käynnistystapahtumaan liittyen (Kampin keskuksessa); PT
8.2.10 Työpaja "moninaisuus"-teemasta Arabianrannan Kääntöpaikalla (CADDIES); TV, AK ja PS
9.2.10 Suomen Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen kokous Turussa; PT
9.2.10 Kotikadun ja H:gin palvelukartan yhteisprojektin palaveri; IK, AK
9.2.10 Ylipormestarin asukasilta Arabianrannassa; PT
10.2.10 Helsinki Design-pääkaupunki 2012 -ideahaastattelu toimistolla; PT, AK ja haastattelija
10.2.10 Kotikaupunkipolku-projektin yhteistyöneuvottelu Helsingin kehittämistoimistolla; PT, Pauli Saloranta ja Kyösti Oasmaa
11.2.10-13.2.10 CADDIES-projektin WP-kokous Riiassa Latviassa; AK ja TV
11.2.10 Karhusaaren kaupunginosasivuston aloituspalaveri Helkan toimistolla; IK
11.2.10 Innovatiivinen kaupunki-työpaja Otaniemen Innopolissa, osa 2.; PT
15.2.10 Palvelukonseptitapaaminen Brandworxx:illä; PT ja AK
15.2.10 Helkan Polku-projektin yhteistyötapaaminen Tampereella; IK
15.2.10 Yhteisöllisyys-työpajan aloitustapaaminen Artovassa (CADDIES); TV ja AK