Esityslista 2/2011

HALLITUS 2/ 2011 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 22. helmikuuta 2011, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2011 hyväksyminen

5. Talousasiat
katsaus toiminnan tulokseen ja taseeseen 2010
– talousennusteluonnos kevätkokoukselle

6. Toimiston asiat
– uusi työntekijä
– työsopimuksen päivittämisasia

7. Kevätkokousasiat
– kevätkokouksen alustava paikka ja ohjelma
– toimintakertomusluonnos

8. Helkan viestintä
lyhyt yhteenveto viestintätyöryhmän kokouksesta 14.2.
– kuulumiset tapahtumajärjestämisen koulutuksesta 21.2.

9. Helkan projektien tilannekatsaukset
– Helkan projektien lyhyet tilannekatsaukset

10. Lausuntoasiat
– Helkaan HSL:stä tullut lausuntopyyntö pääkaupunkiseudun ilmastomuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta

11. Muut asiat
– Pakila-Seuran tukipyyntö (Alkon myymälähanke)
– Katriina Alestalon ehdotus vastineesta Helsingin Sanomien 21.2. kirjoitukseen kaupunginosa-aktivismista (case Peltosaari Riihimäellä) 
– lyhyt esittely/muistutus kaupunginosien kehittämisen vertaisryhmästä
– muut mahdolliset tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 1/ 2011

Edellisen kokouksen 24.1.11 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV, Hannu Ikäheimo = HI)

25.1.11 OSKE-projektin koulutusilta Malmi-talolla; Helkasta PT
26.1.11 CADDIES-puhelinkonferenssi (WP3); IK
28.1.11 OSKE-projektin koulutuspäivä Hakaniemessä; Helkasta PT ja PS
29.1.11 OSKE-projektin koulutuspäivä Hakaniemessä; Helkasta PT
1.2.11 Kaupungin & Forum Viriumin Jäänsärkijä-vastaanotto; PT
1.2.11 OSKE-projektin koulutusilta; PT
5.2.11 Saara E. Tolosen 70-vuotisvastaanotto; PT vei Helkan onnittelut ja kukkatervehdyksen.
7.2.11 CADDIES-seminaarin suunnittelupalaveri viestintäkonsultti Päivi Litmanen-Peitsalan kanssa; PS, PT, HI, TV
8.2.11 WDC 2012 -hankehaun ideointipalaveri Helkassa; IK, PT ja HUB Helsingin edustajia
9.2.11 Anna Kanervon läksiäistuokio Helkassa; AK, PT, PS, IK, TV ja HI
10.2.11 Helkan ja kaupungin tapahtumayksikön neuvottelu Helsinki 200-vuotta pääkaupunkina -juhlavuodesta; Helkasta PT ja hallituksen jäsen Martti Helminen sekä tapahtumayksikön edustajat
11.2.11  Tapahtumakalenterin kehittämisen konferenssipuhelu; IK ja Tampereen yliopisto
14.2.11 Viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, IK ja viestintätyöryhmän jäseniä
14.2.11 ETNO-seminaari Paasitornissa; PT paneelissa Helkan edustajana
14.2.11 WDC 2012 sidosryhmien ystävänpäivä -tilaisuus; PT
16.2.11 Helkan kotikaupunkipolkujen yhteistyöneuvottelu kaupungin talous- ja suunnitteluosaston kanssa; PT, Pauli Saloranta ja Tasken Marko Karvinen
16.2.11 Oikeusministeriön Osallistumisympäristö-projektin tilaisuus; PT
18.2.11 Neuvottelu Forum Viriumissa Terveellinen kaupunginosa -projektiyhteistyöstä; Helkasta PT
21.2.11 Helkan tapahtumajärjestämisen koulutus toimistolla; PS, PT, Helkan hallituksen jäsen Janne Kareinen, Päivi Litmanen-Peitsala, Susa Nokelainen ja Helkan jäsenyhdistysten edustajia