Esityslista 3/2013

HALLITUS 3/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 12. maaliskuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/2013 hyväksyminen

5. Talousasiat
– tilinpäätöksen 2012 allekirjoitus ja toimintakertomuksen 2012 hyväksyminen
– Helkan talousennuste 2013 (kevätkokoukselle)

6. Ajankohtaista
– tilannekatsaus Helkan kevätkokouksesta (26.3.)
– Uudenmaan liiton/Kotiseutuliiton alustava tiedustelu valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisestä Helsingissä v. 2015

7. Helkaan tulleet lausuntopyynnöt
– Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta (määräaika 15.4.)
– Helsingin kaupungin tiedustelu kiinnostuksesta kansalaistoimijalähtöiseen paikalliskehittämiseen, määräaika 15.3. (Uudenmaan liiton kyselyyn liittyen)

8. Keskustelua Helkan 50-vuotisjuhlavuodesta ja juhlatoimikunnan nimeäminen

9. Helkan projektien ja työryhmien kuulumiset
– Leader-selvitysprojekti, 1. projektivaiheen tuloksia
– Helkan yleiskaavaryhmä

10. Muut asiat
– keskustelua Helka ry -nimilyhenteen kirjoitusasusta
– muut esille tulevat asiat ja tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka

kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 2/ 2013

Edellisen kokouksen 20.2.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi=ZS)

26.2.-13 Helkan toimiston muutto Toinen linja 3:een; PT, PS, ZS
27.2.13 Leader-selvitysprojektin loppuraportoinnin suunnittelutapaaminen; PT, Eeva Kuuluvainen ja graafikko Tero Juuti
2.3.-13 Pyydetty luento Helsingin Koillisen työväenopiston ”Sinustako alue- ja yhteisökehittäjä?” -kurssilla; PT
4.3.-13 ”Kansalaisen työkalupakki”-aineisto kaupunginosat.net:iin, työpaja YTK:lla; ZS
5.3.-13 Neuvottelu Helkan Leader-selvitysprojektin tuloksista H:gin yrittäjät ry:ssä; PT ja Eeva Kuuluvainen
6.3.-13 Helkan ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Vyyhti-koulutussuunnittelutapaaminen Helkassa; PS, PT ja Metropolian Vyyhti-toimijoita
8.3.-13 ”Kansalaisen työkalupakki”-aineisto kaupunginosat.net:iin/ suunnittelutapaaminen YTK:lla; PS, PT ja ZS Helkasta