Esityslista 3/2014

HALLITUS 3/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 11. maaliskuuta 2014, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/2014 hyväksyminen

5. Talousasiat
– hyväksytään Helkan talousennuste 2014 kevätkokoukselle

6. Kevätkokous 27.3.
– tilannekatsaus Helkan kevätkokouksen järjestelyihin

7. Helka ja Paikallinen kehittämispolku
– periaatekeskustelua rooleista, toiminnoista ja rahoituksesta

8. Helkan kannanotto asukastoiminnan ja -tilojen rahoitukseen
– hallituksen kommentit kannanottoon ja sen jakeluun

9. Muut asiat
– ehdotusideoita Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailuun
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 2/ 2014

Edellisen kokouksen 25.2.14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Atro Kajaste = AK)

26.2.-14 Paikallisen kehittämispolun ja Forum Viriumin yhteistyötapaaminen; PT ja Eeva Kuuluvainen
26.2.-14 Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavan osallistumisilta Laiturilla; PT
27.2.-14 Paikallisen kehittämispolun ja Yhteismaa ry:n yhteistyötapaaminen; PT ja Eeva Kuuluvainen
27.2.-14 Paikallisen kehittämispolun ohjausryhmän kokous Helkassa; AS, PT, Eeva Kuuluvainen ja ohjausryhmän jäseniä
4.3.-14 Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisyn työryhmän kokous; PT
4.3.-14 Forum Viriumin D-DENT-projektin tutkimushaastattelu Lasipalatsilla; PT
5.3.-14 Helkan ja Paikallisen kehittämispolun tapaaminen Helsingin kaupungin asukasyhteistyötiimin johdon kanssa kaupungintalolla; Helkasta PT ja Eeva Kuuluvainen, kaupungilta asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi ja Osallisuus ja neuvonta -yksikön päällikkö Johanna Seppälä