Esityslista 3/2005

HALLITUS 3/2005 ESITYSLISTA

Aika: 22. maaliskuuta 2005, kello 16.00
Paikka: Malminkartanon kumppanuustalo "Horisontin" ATK-luokka,
Vellikellontie 3

Hallitus: Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Ritva Westerlund
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs, Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs, Heikki Iihola
Eteläinen suurpiiri; Liisa Tarjanne, Sirpa Saari
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, Vesa Vähätalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, Jukka  Sarjanen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja                                      
                     
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/ 2005 hyväksyminen (liite)

5. Kevätkokousasiat
– HELKAn tilinpäätös, tilintarkastajien palaute
– tilaisuuden puheenjohtaja
– muut mahdolliset vuosikokousasiat

6. Muut talousasiat
– HELKAn tase ja toiminnan tulos (tammi- ja helmikuu 2005)
                     
7. Kansalaiskanava-hankkeen tilanne
– lyhyt tilannekatsaus
                     
8. Kotikatu-asiat
– julkaisujärjestelmäkoulutukset, lyhyt yhteenveto 1. koulutuskierrokselta

9. Kotikatuvastaavan palkan tarkistus
– Nina Kalkin palkan tarkistus Ekonomiliiton TUPO -ratkaisun suosituksen mukaiseksi

10. Jätkäsaari-seuran ry:n anomus HELKAn jäseneksi

11. Kaava-asiat
– KSV:n lausuntopyynnöt Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan yleiskaavaehdotuksista saapuneet

12. Muut asiat                     
– KSV:n ja Tieken seminaari, lyhyt palaute
– SWOT-raportin julkaisuaikataulu                

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri


LIITTEET: Pöytäkirja 1/ 2005

Edellisen kokouksen 1.3.2005  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans= AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK)

2.3.05 Kotikatu-pilottityöryhmän palautetapaaminen HELKAssa; NK, Heli Rantanen ja Henrik Niinimäki
3.3.05 Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian työryhmä-tapaaminen kaupungintalolla; HELKAsta PT, kaupungin turvallisuusstrategiatyöryhmän osanottajia kaupungin eri virastoista n. 20 kpl valmiuspäällikkö Matti Latvalan johdolla
4.3.05 Kansalaiskanava-hankkeen suunnitteluryhmän kokous HELKAssa; AS, PT, Raimo Nenonen  sekä kumppanuusorganisaatioiden edustajat (yht. 9 henkeä)
7.-10.3.05 Kotikadun uuden julkaisujärjestelmän 1. päiväkurssi Malminkartanon "Horisontissa"; NK ja kaupunginosien kotisivuvastaavia n. 10 kpl
7.9.3.05 Kotikadun uuden julkaisujärjestelmän 1. iltakurssi Malminkartanon "Horisontissa", Pikku-Huopalahdessa; NK ja kaupunginosien kotisivuvastaavia
9.3.05 Uudenmaaliiton UTU-projektin (tulevaisuusskenaariot 2035) tulosten esittelytilaisuus Uudenmaaliitossa; PT
10.3.05 Kotiseutuliiton "Kotikaupunkipolut"-projektineuvottelu Helsingin kulttuuriasiainkeskuksessa; PT, Pauli Saloranta Suomen Kotiseutuliitosta, Helsingin vt. kulttuurijohtaja Marjaana Kajantie ja Kaupunkikulttuuriyksikön johtaja Irmeli Niemi
14.3.05 Radio Vegan ruotsinkielinen keskusteluohjelma erityisryhmien sijoittelusta kaupunginosiin tehdystä tutkimuksesta; Nina Kalk HELKAn edustajana
14.-16.3. Kotikadun uuden julkaisujärjestelmän 2. iltakurssi Pikku-Huopalahdessa; NK ja kaupunginosien kotisivuvastaavia
15.3.05 KSV:n Tieken ja HELKAn yhteisseminaari "Markkinat muutosvoimana – asuntorakentaminen valtaa alaa"; PT alustajana HELKAsta; runsaslukuinen osanottajajoukko KSV:n ja Tieken henkilöstöä sekä mm. HELKAn hallituksesta Tytti Salminen, Sirpa Nykyri ja Vesa Vähätalo sekä muita HELKAn asukasaktiiveja (yht.n. 50 henkeä)
16.3.05 Demokratiatilinpäätöshankkeen ohjausryhmän kokous HELKAssa; PT, Tiekestä: Pia Bäcklund ja tutk.prof. Harry Schulman, Kaupunginkansliasta kansliapäällikkö Pertti Vanne ja internetpäällikkö Leila Oravisto, Taskesta Vesa Paavola ja KSV:stä asemakaavapäällikkö Anneli Lahti