Esityslista 3/2006

HALLITUS  3/ 2006     ESITYSLISTA 

Aika:  28. maaliskuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Kevätkokousasiat
– kokouspalaute lyhyesti

6. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos tammi/helmikuulta 2006
 
7. Kansalaiskanavan projektityöntekijän jatkoaika
– Jonna Jääskeläisen jatkosopimuksen hyväksyminen

8. Kotikatuasiat
 
9. Helkan viestintä- ja strategiatyöryhmän kysely

10. Lausuntoasiat
– Helkaan tullut lausuntopyyntö Ympäristöministeriön tonttitarjonnan edellytysten parantamista pohtineen työryhmän mietinnöstä (määräaika 7.4.06)
– mielipiteen kokoaminen Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaluonnoksesta (määräaika 30.4.) 

11. Hermanni-Vallila-Seura ry:n jäsenanomus

12. Pro Eira ry:n ansiomerkkianomus

13. Muut asiat  
– visiointi- ja strategiasessio Helkan hallitukselle toukokuussa
– liikenneaiheinen jäsenpalaute
– mahdolliset muut tiedotusasiat 
  
14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans    
puheenjohtaja   


Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 2/ 2006


Edellisen kokouksen 28.2.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans= AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK, Maija Sipilä= MS, Jonna Jääskeläinen= JJ)

1.3.-10.3.06 Kansalaiskanavan kuusi teematyöpajaa (1.-3.3./6.3./9.-10.3); läsnä MS, JJ, konsultti Päivi Litmanen sekä PT osassa työpajoja; osallistujia projektin sidostyhmistä n. 5-15 henkeä työpajaa kohden
4.3.06 Kotikatuvastaava Nina Kalkin 50-vuotisjuhla; AS ja PT viemässä Helkan onnittelut ja huomionosoituksen
6.3.06 Kansalaiskanavan ja osallistuvaa mobiili- ja digi-tv-mediaa kehittävän m-cult -organisaation yhteistyöneuvottelu Helkassa: MS, PT ja m-cult’in edustaja Minna Tarkka
7.3.06 Helkan ja EKYLin yhteistyöneuvuottelu Helkassa; AS, PT ja kolme EKYLin edustajaa
8.3.06 Tietokeskuksen ”Helsinki-tilasto 2010” kehittämisseminaari (Vallilassa): AS alustamassa asukasnäkökulmasta
9.3.06 Kotikatukoulutus ”Vetoa ja Voimaa” -hankkeen sivuston luomiseksi Maunulan mediapajassa; NK, Hannu Kurki, Mikko Virkamäki ja muutamia muita hankkeen kehittämiseen osallistuvia
15.3.06 Rakennukset kertovat -projektin suunnittelupalaveri Töölön Arbiksessa; PT, Liisa Tarjanne, Piritta   Hannula ja Marja Salonen
16.3.06 Helkan viestintä- ja strategiatyöryhmän tapaaminen Helkassa; AS, PT, Tuula Salo ja OP Ihalainen
17.3.06 ”Demokratian tietopohja” -seminaari Helsingin säätytälolla (kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittyen); PT ja MS
20.3.06 Myllypuro-Seuran ja Myllärinlaakson Omakotiyhdistysten päivittäjien neuvottelu Helkassa; NK, PT sekä Markku Hämäläisen ja Seppo Pyyskänen
21.3.06 Neuvottelu Helsingin kaupunkimittausosastolla karttojen saamiseksi Helkan kaupunginosasivustojen käyttöön; NK, PT ja Kotikatukonsultti Heli Rantanen, sekä KMO:Sta Riku Raita ja Pihlajamäki-Seurasta Sampsa Lommi
22.3.06 Helsingin turvallisuusstrategiatyöryhmän johtoryhmän kokous; AS ja johtoryhmän jäseniä
22.3.06 Helkan kevätkokous rakennusvirastossa; PT, AS, NK ja jäsenyhdistysten edustajia
23.3.06 Seudullisen osallistumisen kehittämisen esittely (Kansalaiskanava-projekti) eräille KUUMA-kuntien edustajille Kuntaliitossa; MS