Esityslista 3/2007

HALLITUS  3/ 2007   ESITYSLISTA

Aika:  keskiviikkona  28. helmikuuta 2007, kello 17.30
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/ 2007 hyväksyminen 

5. Talousasiat
– Helkan talousennuste 2007 kevätkokoukselle (ent. ”talouden toteutuma-arvio”)
– Kansalaiskanavan jatkohakemuksen tilanne

6. Kevätkokousasiat

– kokouspaikka, ohjelma, puheenjohtaja
– toimintakertomusluonnoksen 2006 tarkistus
– luonnosteksti Helkan uusiksi säännöiksi (nimenmuutos) kevätkokouksen esityslistan liitteeksi

7. Toimiston asiat
– lyhyt yhteenveto organisaatioryöryhmän kokouksesta 22.2.07
– Anna Kanervon jatkotyösopimus

8. Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– Rakennukset kertovat -julkaisun julkistamistilaisuus; aika, paikka, ohjelmarunko
– Valmiin julkaisun jakelu
– Projektin jatkotoimet (nettiversion työstämisen käynnistys)

9. Muut kevätkauden tilaisuudet
– Arkistot talteen -koulutusillan ajankohta keväällä
– neuvottelu kouluviraston edustajien kanssa; ajankohta, paikka, tilaisuuden kokoonpano
– Muut mahdolliset koulutus-/seminaaritarpeet/-ideat – keskustelua

10. Periaate Helkan kunniakirjan myöntämisestä
– Helkan kanta pelkän kunniakirjan myöntämiseen (ilman ansiomerkkiä)

11. Muut asiat
– Tapahtumakalenteritoiminnon tarve Helkan kotisivuilla – periaatekeskustelu ja idealuonnos
– Terveiset Helsingin kulttuuriasiainkeskuksen tapaamisesta
– Ilmoitus kaupungin Kotikatu-avustuksesta ja ennakkotietoa YKS-toiminnan jatkorahoituksesta
– toiminnanjohtaja nimetty Suomen Kotiseutuliiton kaupunkien kotiseututyön jaoston jäseneksi
– Muut mahdolliset tiedotusasiat 

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohtaTuula Salo   
kokouspuheenjohtaja


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 2/ 2007


Edellisen kokouksen 6.2.2007  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Riikka Henriksson=RH, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT)

8.2.2007 Neuvottelu Helsingin kulttuuriasiainkeskuksen kanssa; AS, PT, kulttuurijohtaja Pekka Timonen ja   Osastopäällikkö Marianna Kajantie
9.2.2007 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin pienryhmäkokoontuminen rakennusvirastolla; PT, virkahenkilöt sosiaali- ja rakennusvirastosta
9.2.2007 Kansalaiskanava -projektin kaupunkitapaaminen Espoossa; RH, AK sekä kymmenkunta Espoon eri hallintokuntien virkahenkilöä
12.2.2007 Toimiston/Kansalaiskanavan suunnittelupalaveri Helkassa; AS, PT, RH ja AK
12.2.2007 Kansalaiskanavan ohjasuryhmän kokous Tieteiden talolla; RH, AS, PT sekä muita ohjausryhmän jäseniä
13.2.2007 Kumppanuusneuvottelu Kansalaiskanava -projektin jatkohankkeesta H:gin sosiaalivirastolla; RH, PT, Sirkku Wallin, Riitta Halttunen-Sommardahl, Kirsi Salminen
13.2.2007 Ideointitapaaminen Tieken tulevasta tutkimusohjelmakaudesta; PT, RH, Jonna Kangasoja, Merja Koski sekä kaksi harjoittelijaa Tiekestä
13.2.2007 Kansalaiskanava -projektin kaupunkitapaaminen Vantaalla; RH, AK sekä kymmenkunta Vantaan eri hallintokuntien virkahenkilöä
13.2.2007 Helkan ja H:gin kansainvälisten asukkaiden verkostoa koordinoivan Jolly Dragon-yhteisön neuvottelu; PT, Hannu Kurki, Paul James
14.2.2007 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin kokoontuminen rakennusvirastolla; RH, AK sekä muita KD-klubin osanottajia
15.2.2007 Kansalaiskanava -projektin kirjastoasiantuntijoiden tapaaminen Espoon Sellossa; RH, AK sekä seudun ja projektin kohdealueen kirjastojen johtajia
16.2.2007 Suomen Kotiseutuliiton järjestösihteeri Juhani Railon läksiäiset Kotiseutuliitossa: AS, PT
22.2.2007 Helkan organisaatio-työryhmän kokoontuminen Helkan toimistolla; AS, PT sekä hallituksen jäsenet Olli-Pekka Ihalainen, Tuula Salo ja Seppo Hiltunen
27.2.2007 Kansalaiskanava -projektin ja Kuntaliiton yhteistyötapaaminen; PT, RH ja Päivi Kurikka Kuntaliitosta