Esityslista 3/2008

HALLITUS 3/ 2008 ESITYSLISTA

Aika: keskiviikko 2. huhtikuuta 2008, kello 17.00
Paikka: Helkan uusi toimistotila, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Ulla Agopov, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä/sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Kokousmuistiinpanot: Päivi Savolainen, projektityöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/ 2008 hyväksyminen (liite)

5. Talousasiat
– Helkan tulos ja tase tammi-/helmikuulta
– mahdollinen talouspalaute kevätkokouksesta

6. Toimiston asiat
– uusi toimitila ja siihen liittyvät asiat
– työntekijätilanne (mm. Päivi Savolaisen määräaikainen jatkosopimus)

7. Kevätkauden tilaisuudet – tilannekatsaus
– kevätkokouspalaute
– kevään seminaarin ajankohta ja ohjelmaluonnos
– Arkistot talteen -koulutusilta
– Helkan ’kutsuiltojen’ suunnittelun vaihe
– Helkan tupaantuliaiset ja valokuvakilpailu

8. Helkan projektien tiiviit tilannekatsaukset
– Turvallinen ja viihtyisä kotialue –projekti
– Alpakka-projekti
– Kotikaupunkipolku-projekti
– muu projektiyhteistyö (mm. Norrköpingin EU-aloitteen tilanne, yhteistyö pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman kanssa)

9. Lausuntoasiat
– Lausunto Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelmasta
– muut mahdolliset lausuntoasiat

10. Hästnäs ry:n jäsenanomus

11. Siltasaari-Seuran ansiomerkkianomus

12. Helkan uusi kunniakirja – kriteerit
– periaatekeskustelu uuden kunniakirjan myöntämisen kriteereistä

13. Muut asiat
– Helkan kommenttipuheenvuoro Pro Kuntapalvelut –verkoston paikallisdemokratia-aiheisessa seminaarissa 14.4.08
– mahdollinen yhteistyö Helsingin Uutisten verkkosaitin kanssa
– Suomen Kotiseutuliitolta tullut ilmoitus kaupunkien kotiseutujaoston jäsenyydestä
– kysymys liittyen valtuutettujen talousaloitteisiin kaupunginosien kotisivuilla
– Muut mahdolliset tiedotusasiat

14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 2/ 2008

Edellisen kokouksen 26.2.2008 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT, Päivi Savolainen=PS, Kalle Hyyrynen=KH)

27.2.08 Helsingin hallintokeskuksen seminaari arki- ja vapaa-ajan turvallisuusteemoista ksv:n auditoriossa; Helkan kommenttipuheenvuoro, PT
28.2.08 Uuden Kaupunkiohjelma-hankkeen ideointikokous Tiekessä; Helkasta AK ja PT
3.-4.3.08 EU-projektin valmisteluseminaari Riikassa; Helkasta PT sekä edustajat hanketta valmistelevasta Norrköpingistä sekä Riikan kaupungilta
5.3.08 Helkan ja Floobs’in neuvottelu liikkuvan kuvan edellytyksien luomisesta Kotikadun sivustoille; Helkasta TT,KH, PT ja AK
5.3.08 Helkan Käyttäjädemokratia-klubin kokoontuminen HKR:n tiloissa; Helkasta AK ja PS
6.3.08 Uuden ARA-kauden valmisteluseminaari ympäristöministeriössä; Helkasta PT ja AK
7.3.08 Alpakka-projektin ja Jolly Dragon –verkostopalvelun yhteistyöneuvottelu Helkassa; Helkasta AK, PT, TT ja KH sekä tutkija Sirkku Wallin sekä Paul James
11.3.08 Neuvottelu paikallis-tv:n mahdollisuuksista M2HZ-verkoston kanssa; Helkasta PT
12.3.08 Helkan ja Kimmo Röngän (Movense Oy) yhteistyöneuvottelu Helkassa; PT, AK ja Kimmo Rönkä
13.3.08 Helkan ja Helsingin Uutisten yhteistyöneuvottelu HU:n tiloissa Vantaalla; Helkasta PT ja TT
13.3.08 Ubiikki Helsinki –projektikokonaisuuden kumppanitapaaminen; Helkasta PT ja AK
13.3.08 Laatukeskuksen "Laatu ja luovuus"- Q-Prof -seminaari Keilaniemessa; PT ja AK
17.3.08 Kotikaupunkipolku-projektin suunnittelutapaaminen Oulunkylässä; PT ja projektipäälliikkö Pauli Saloranta
17.3.08 Uuden Kaupunkiohjelma-hankkeen ideointikokous KULKEssa; Helkasta AK ja PT
19.3.08 Helkan Käyttäjädemokratia-klubin pienryhmätapaaminen Mehiläisessä; Helkasta PS
27.3.08 Tiehallinnon kansalaisfoorumi Tampereella; Helkan nimettynä edustajana Heikki Leppänen (Konala-Seurasta)
27.3.08 Helkan kevätkokous Kampin sähkötalossa; AS, PT, PS sekä Helkan hallituksen jäseniä ja jäsenyhdistysten edustajia (yht. n. 30 henkeä)
2.4.08 ”Miksi kaupunkilaiset roskaavat” –tutkimusraportin julkistustilaisuus HKR:ssä; Helkasta PT
2.4.08 Suomen Kotiseutuliiton ja ympäristöministeriön ”Euroopan rakennusperintöpäivän” teemajulkaisun (Seurantalot) julkistustilaisuus Paasitornissa; Helkasta PT