Esityslista 3/2011

HALLITUS 3/ 2011 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 26. huhtikuuta 2011, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintävastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/2011 hyväksyminen

5. Talousasiat
– tilintarkastajien muistio hallitukselle
– luonnos talousarviosta 2012 Helsingin kaupungin toiminta-avustusanomukseen (määräaika 29.4.2011)
– esitys Helkan varainhankinnan työryhmän kokoamisesta

6. Toimiston asiat
työsopimustilanne

7. Helkan projektien tilannekatsaukset
– Helkan projektien lyhyet tilannekatsaukset

8. Katsaus Helkan menneisiin tapahtumiin
– kevätkokouspalaute
– Konalan ideointi-ilta (terveiset hallitukselle)
– kuulumiset sosiaalisen median koulutuksesta 19.4.

9. Kunnianosoitukset
– Kumpula – Seuran huomionosoitusanomus

10. Lausuntoasiat

11. Muut asiat
– Helkan edustaja Suomen Kotiseutuliiton ympäristöjaoston puheenjohtajaksi v. 2011-12
– kaupunginosien kehittämisen vertaisryhmän kuulumiset
– muut mahdolliset tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 2/ 2011

Edellisen kokouksen 22.2.11 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV, Hannu Ikäheimo = HI, Atro Kajaste = AK)

25.2.11 CADDIES-projektin wp5-työkokous Norrköpingissä; PT
1.3.11 Itäisten kaupunginosien asukastilaisuus Stoassa; Helkan hallituksesta Harry Piela (mukana ksv:n edustus sekä asukasosallistujia)
1.3.11 WDC 2012 -valtuuskunnan kokous Valkoisessa salissa; PT
1.3.11 Kotikatu-koulutus Helkan toimistolla; IK
2.3.11 Kotikatu-koulutus Helkan toimistolla; IK
4.3.11 Forum Viriumin WDC 2012 hanketyöpaja ja verkottumistilaisuus RAKE:n salissa; PT
5.3.11 OSKE-projektin koulutuspäivä Siltasaaressa; PT
8.3.11 Terveellinen kaupunginosa-projektin kokous Forum Viriumissa; PT
8.3.11 Pohjois-Haagan aluefoorumi; TV
9.3.11 Artovan toimintaryhmän tapaaminen Kääntöpaikassa; TV ja HI
14.3.11 Kotikatu-koulutus Maunulan mediapajalla; IK
15.3.11 Kolme Kotikatu-koulutusta Helkan toimistolla; IK
16.3.11 CADDIES-projektin seminaari ja asukasfoorumi Riiassa; PS
17.3.11 CADDIES-projektin wp4-työkokous Riiassa; PS
17.-18.3.11 Kotikatu-koulutuksia Helkan toimistolla; IK
22.3.11 Kotikadun ja Kassi-yhteisöpalvelun yhteistyöneuvottelu Helkan toimistolla; IK ja AK
24.3.11 Sosiaalisen median työpaja IT-messuilla Messukeskuksessa; PS
24.3.11 Helkan kevätkokous; AS, PT, PS (yht. osallistujia n. 30)
30.3.11 Sähköisen infotaulun pilotti metroasemalle -projektin suunnittelupalaveri HKL:ssä; PT ja AK
30.3.11 CADDIES-projektin konferenssipuhelu (wp2); TV
31.3.11 Konalan kaupunginosan ideailta; PT ja PS Helkasta
1.4.11 Kansalaisfoorumin aamiaistapaaminen kansalaistoiminnan murroksesta; PT
1.4.11 Tutkijavierailu ja haastattelu Helkassa; PT, Hans Erik Olsson
4.4.11 Kaupunginosien kehittämisverkoston 1. tapaaminen Arabianrannan Kääntöpaikalla; Helkan hallituksesta Janne Kareinen
4.4.11 Kaupunkisuunnittelumessujen avajaiset Laiturilla; PT
5.4.11 Forum Viriumin Terveellinen kaupunginosa/Idealinko -projektin yhteistyötapaaminen Forum Viriumissa; PT, projektin ja kohdekaupunginosan edustajat  
6.-8.4.11  CADDIES-projektin kansainvälinen cross border -seminaari Kanneltalolla sekä työkokouksia; Helkasta PT, PS, TV, HI ja AK
6.4.11 Helsingin kaupungin vastaanotto Helkalle ja CADDIES-projektiväelle Riiasta ja Norrköpingistä Vanhalla raatihuoneella apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen emännöimänä
8.4.11 Forum Viriumin 5-vuotisjuhlaseminaari Valkoisessa salissa; PT
11.4.11 OSKE-projektin verkostoitumisilta; PT
13.4.11 Pisara-radan YVA:n esittelytilaisuus ksv:n auditoriossa; PT ja hallituksen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo
14.4.11 CADDIES-projektin konferenssipuhelu (wp3); PT
14.4.11 Vesa Paavolan läksiäisseminaari Kaupungintalolla; PT
14.4.11 Kasvit – kaupungin vaatteet -näyttelyn avajaiset Laiturilla; PT sekä Helkan jäsenyhdistysten edustajia
18.4.11 VYYHTI-hankkeen yhteistyötapaaminen Pasilan ELY-keskuksessa; PT
18.4.11 Käyttäjädemokratia-klubin tapaaminen Heltechissä; PS ja PT Helkasta
19.4.11 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisviestinnässä -koulutus Helkan toimistolla; PS, PT, kouluttajat: Päivi Litmanen-Peitsala ja Esko Lius sekä kaupunginosa-aktiiveja