Esityslista 4/2012

HALLITUS 4/ 2012 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 24. huhtikuuta 2012, klo 17.30
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintävastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/2012 hyväksyminen

5. Talousasiat
– päätös kulupaikkarakenteen muutostarpeista vuodelle 2012
– luonnos talousarviosta 2013 Helsingin kaupungin toiminta-avustusanomukseen

6. Ajankohtaista
– Helsingin kaupungin toiminta-avustusanomusluonnos 2013 (määräaika 30.4.)
– Helsingin sosiaali- ja terveystoimien yhdistymiseen liittyvät aluefoorumit käynnistyneet

7. Helkan projektien tilannekatsaukset
– Kotikaupunkipolku-projekti
– Kaupunki-Leader -projekti
– Vyyhti-projekti
– ASKO-projekti

8. Helkan työryhmien tilannekatsaukset
– Helkan viestintätyöryhmä: kaupunginosasivujen viestintäperiaatteiden päivittäminen
– Helkan yleiskaavatyöryhmän tilanne

9. Suomen kylätoimintayhdistys ry SYTY:n jäsenyysasia

10. Lausuntoasiat
– Helkan lausunto Helsingin kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta (tiedoksi)
– Helkan kannanotto luistinratojen kunnossapidosta ja aukioloajankohdista liikuntavirastolle, tilanne

11. Tukipyyntö Josafatin puistoliikkeelle haettavaan Helsinki-mitaliin

12. Muut asiat
– Teosto-yhteissopimuksen aloitteen tilanne
– vaihtoehtoja tutustumisretkestä Helkan vertaisjärjestöjen toimintaan
– muut mahdolliset tiedotusasiat

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 3/ 2012

Edellisen kokouksen 27.3.12 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Otto Peräkylä = OP)

28.3.12 Viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, OP ja Helkan viestintätyöryhmän jäseniä
28.3.12 Kotikadun starttikoulutus (Hästnäs/Hevossalmi) Helkassa; OP
29.3.12 ELY-keskuksen rapprtointikoulutus Pasilassa (EU-projekti Vyyhti); PS
29.3.12 Kotikadun starttikoulutus (Paloheinä) Helkassa; OP
29.3.12 THelkan tervehdys Pukinmäki-Seuran kunniajäsenelle syyskokouksessa; PT
2.4.12 Vyyhti-kumppanien palaveri Helkassa; PS, PT sekä kaksi HUB Helsingin edustajaa
3.4.12 Helkan esittely Helsignin vapaaehtoistyön neuvottelukunnalle; PT
10.4.12 Suunnittelupalaveri Helsingin demokratiaryhmän suosittamien asukaspilottien järjestämisestä kaupungintalolla: PT, kaupunginsihteeri Anja Vallittu sekä n. 10 muuta kaupunginosatoimijaa
10.4.12 Valtakunnallisen Osallistymisympäristöhankkeen kansalaisraadin tapaaminen: PT
11.4.12 Energiaa projektiorganisaatioihin -tilaisuus (Humap OY, Bulevardi 6); PT ja PS Helkasta
12.4.12 Sos.& terv.toimien asukasfoorumien suunnittelupalaveri Satamatalolla; PS ja PT
12.4.12 Helsingin pääkaupungiksitulon 200-vuotisjuhla Finlandia-talolla; PT sekä lukuisia kaupunginosayhdistysten edustajia
13.4.12 Kotikatu-koulutus (Pukinmäki) Helkassa; OP
14.4.12 Kruununhaka-Seuran 50-vuotisjuhlat Kruununkillassa; PS
16.4.12 Vyyhti-projektiryhmän kokous Bulevardilla; PS ja PT
16.4.12 VTT:n haastattelu rakennetun ympäristön estetiikan merkityksestä asukkaille; PT ja VTT:n tutkija
17.4.12 Helkan yleiskaavaryhmän tapaaminen toimistolla; PT, J-P Turunen ja yleiskaavaryhmän jäseniä
17.4.12 Helkan hallituksen Kaupunki-Leader-suunnitteluryhmän tapaaminen toimistolla; PT, Risto-Matti Niemi sekä hallituksen edustajia
18.4.12 Kotikatu-neuvottelu Lauttasaari-Seuran kanssa toimistolla; Helkasta OP, PT ja etäyhteydessä IK sekä Lauttasaari-Seuran edustajat
19.4.12 Sos.viraston aluefoorumi-ilta Kanneltalolla; PS ja PT fasilitoimassa tilaisuutta
23.4.12 Kotikatu-koulutus (Herttoniemi) Herttoniemessä; OP