Esityslista 4/2013

HALLITUS 4/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 23. huhtikuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/2013 hyväksyminen

5. Talousasiat
– luonnokset Helkan talousarviosta ja sen perusteluosuudesta Helsingin kaupungin toiminta-avustusanomukseen 2014 (määräaika 30.4.2013)
– tiedoksi TEM:in päätös Leader-selvitystyön jatkoprojektin määrärahasta

6. Ajankohtaista
– Suomen Kotiseutuliiton ja SYTY ry:n aiheet
– Helkaan tulleet aloitteet kaupunkiviljelyyn liittyen
– kevätkokouspalaute (26.3.)
– Helkan 50. juhlavuoden suunnittelun edistäminen

7. Lausuntoasiat
– Helkan hallituksen sähköisellä menettelyllä laatiman Helsingin asukastilojen tukipolitiikka -kannanoton kirjaaminen
– tiedoksi: Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintaohjelmaluonnoksesta 2013.

8. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset
– Leader-selvitysprojekti
– Vyyhti-projekti
– yleiskaavaryhmä
– viestintätyöryhmä

9. Muut asiat
– viestejä ja aloitteita sidosryhmiltä
– tiedoksi toiminnanjohtajan osallistumiset erilaisiin asiantuntijaryhmiin
– muut esille tulevat asiat ja tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 3/ 2013

Edellisen kokouksen 12.3.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi=ZS)

13.3.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Helkassa; Helkasta PS ja PT
14.3.13 Paikalliskehittämisen toimintamallin esittely Helsingin yrittäjät ry:lle; PT ja Eeva Kuuluvainen
15.3.13 VM:n kuulemistilaisuus kuntalain uudistukseen liittyen (lähidemokratia); PT
18.3.13 Viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, ZS ja viestintätyöryhmän jäseniä
21.3.13 Helkan yleiskaavaseminaari Olympiastadionin monitoimitilassa; PT, Helkan yleiskaavaryhmä ja n. 35 osallistujaa kaupunginosista
22.3.13 Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisemisen työryhmän kokous kaupungin tiloissa (Aleksanterinkadulla); Helkasta PT
25.3.13 Paikalliskehittämisen toimintamallin esittely Helsingin Demareiden kaupunginvaltuuston jäsenille; PT ja Eeva Kuuluvainen
26.3.13 Helkan kevätkokous Helsingin Energian Sähkötalossa; AS, PT, PS ja Helkan jäsenistön edustajia
27.3.13 Paikalliskehittämisen toimintamallin esittely Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmälle; PT ja Eeva Kuuluvainen
27.3.13 Paikalliskehittämisen toimintamallin esittely Helsingin Vihreiden valtuustoryhmälle; PT ja Eeva Kuuluvainen
4.4.13 Helkan yleiskaavaryhmän kokous Helkassa; PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä
5.4.13 Helsingin Polkupyöräilijöiden projektihenkilön tapaaminen Helkassa; PT
8.4. 13 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ”Kaupunkisuunnittelumessujen” avajaiset Laiturilla; PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä
9.4.13 Viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, ZS ja viestintätyöryhmän jäseniä
9.4.13 Kaupunkisuunnittelulautakunnan paneelikeskustelu Laiturilla (kaupunkisuunnittelumessuihin liittyen); PT
10.4.13 Tapahtumanjärjestämisen ilta Helkassa (Vyyhti-projekti); PS ja jäsenyhdistysten edustajia
12.4.13 Kotikatu-koulutus (Konala); ZS
16.4.13 Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisemisen työryhmän kokous kaupungin tiloissa (Aleksanterinkadulla); Helkasta PT
16.4.13 SYTY ry:n valtakunnallisen toimintaohjelman laadinnan työryhmän tapaaminen; Helkasta pyydettynä PT
17.4.13 Kuntakehittäjien asiantuntijaverkoston (KUKE) tapaaminen Kuntatalolla; Helkasta pyydettynä edustajana PT
18.4.13 Paikalliskehittämisen toimintamallin esittely Helsingin demokratiapilittien ohjausryhmälle; PT
22.4.13 Ksv:n yleiskaavaseminaari Laiturilla; PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä