Esityslista 4/2014

HALLITUS 4/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 29. huhtikuuta 2014, klo 18.15
(läntisten kaupunginosayhdistysten terveiset Helkan hallitukselle klo 19.30 alkaen)
Paikka: Ilkankulma Pohjois-Haagassa (Ilkantie 16 B)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/2014 hyväksyminen

5. Talousasiat
– luonnokset Helkan talousarviosta ja sen perusteluosuudesta
Helsingin kaupungin toiminta-avustusanomukseen 2015 (määräaika 30.4.2014)
– Uudenmaan maakuntarahaston myönteinen apurahapäätös

6. Ajankohtaista
– kevätkokouspalaute (27.3.)
– Helkan 50-vuotisjuhlan suunnittelun tilannekatsaus

7. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset
– Paikallinen kehittämispolku
– viestintätyöryhmä
– yleiskaavaryhmä

8. Helkan kannanotto asukastoiminnan ja -tilojen rahoitukseen
– tiivistetyn version katselmus ja mahdollinen eteneminen

9. Aurinkolahti-Seuralta tullut aloite

10. Muut asiat
– Tietoa EU:n kulttuuriperintösopimuksen valmistelusta (Kotiseutuliitto)
– muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 3/ 2014

Edellisen kokouksen 11.3.14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Atro Kajaste = AK)

13.3.-14 Helkan yleiskaavaryhmän kokous; PT sekä ryhmän jäseniä
17.3.-14 Kotikatu-koulutus (Punavuori); AK
18.3.-14 Kaupunkiaktivismioppaan julkaisutilaisuus Laiturilla; PT
19.3.-14 Neuvottelu Lähiöprojektin lähiradio-toimintaan liittyen ksv:ssä; PT
19.3.-14 Kallion seudun paikalliskehittämisen ideapaja Kallion kirkolla; PT ja Eeva Kuuluvainen
21.3.-14 Helkan strategiaryhmän kokous; PT
25.3.-14 Stadi.TV:n ”Päätöksen äärellä”-projektiseminaari Lasipalatsin Kohtaamispaikalla; PT
26.3.-14 Asukastalojen tukitapahtuma Lasipalatsissa; PT alustajana
27.3.-14 Helkan kevätkokous Helsingin Energian Sähkötalossa; PT, PS ja Helkan hallituksen ja jäsenistön edustajia
31.3.-14 Helsingin kaupungin Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän käynnistyskokous kaupungin tiloissa; PT alustajana
1.4.-14 Viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, PT, AK ja
viestintätyöryhmän jäseniä
1.4.-14 Keskustakirjaston tiedotustilaisuus Rikhardinkadun kirjastossa; PT
1.4.-14 Kotikaupunkipolkujen 10-vuotisseminaari Arabianrannan Annalassa; PT ja PS
1.4.-14 Kaupunkisuunnitteluviraston 50v-juhlat Suvilahden Kattilahallissa; PT ja PS
2.4.-14 Helkan strategiaryhmän kokous; PT
3.4.-14 Paikallinen kehittämispolku -tilaisuus Kalliossa (Kallion Kehrä); PT ja Eeva Kuuluvainen
6.4.-14 Läntisen alueen paikalliskehittämisen ideapaja Asukastalo Tapanilan asemalla; PT ja Eeva Kuuluvainen
7.4.-14 Aallon tutkimushaastattelu (sähköinen osallistuminen); PT ja kolme Aallon tutkijaa
8.4.-14 Helsinki-Seuran 80-vuotisjuhlat Empire-salissa; AS ja PT
9.4.-14 Paikallisen kehittämispolun ohjausryhmän kokous Helkassa; PT
10.4.-14 Vyyhti-projektin EU-tarkastus (Bulevardin Metropoliassa); PS ja PT
Helkasta sekä muiden projektikumppanien ja ELY-keskuksen edustajat
14.4.-14 Eteläisten kaupunginosien paikalliskehittämisen ideapaja Annankulmassa; PS ja Eeva Kuuluvainen
22.4.-14 Neuvottelu Dodo ry:n Urbaanit asumismessut -projektin kanssa Helkassa; PT ja Dodon edustajat