Esityslista 4/2006

HALLITUS 4/2006    ESITYSLISTA

Aika:  tiistai 25. huhtikuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos1.1.-31.3.2006
 
6. Kansalaiskanavan tilannekatsaus
– lyhyt palaute seutuseminaarista
– projektin henkilöstö- ja talousasiat
– projektin esittely Vantaan asukaspalvelulautakunnan koulutustilaisuudessa

7. YKS2-projektin tilannekatsaus
– projektikoordinaattorin sopimuksen uusimisasia
– projektin viestinnän tilanne (DVD-materiaalin, muiden suunnitelmien vaihe)

8. Kotikatuasiat
– kaupunginosasivustojen perustaminen alueilla, joilla toimii useampi Helkan jäsenyhdistys (periaatekeskustelu)

9. Koulutus- ja seminaariasiat 
– toukokuinen Helkan hallitukselle visiointi- ja strategiasessio (ajankohta)
– YTV:n seudullinen liikenneseminaari kansalaistoimijoille 17.5.06 
– seminaariyhteistyö Tieken ja ksv:n kanssa (10.5.06 seminaari)

10. Lausuntoasiat
– mielipiteen kokoaminen Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaluonnoksesta (määräaika 30.4.)
– YM:n tonttitarjontyöryhmän mietinnöstä 11.4.06 jätetty lausunto  

11. Pikku Huopalahden asukasyhdistys ry:n jäsenanomus

12. Muut asiat 
– H:gin alue- ja asukasprofiilit laadinnassa ksv:lle (Helkan/SWOT-työn rooli prosessissa)
– syyskuun merellisen pj-palaverin alustava ajankohta
– mahdolliset muut tiedotusasiat 
  
13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans    
puheenjohtaja   


Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 3/ 2006

Edellisen kokouksen 28.3.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk=NK, Maija Sipilä=MS, Jonna Jääskeläinen=JJ)

29.3.06 Demokratiatilinpäätös-hankkeen ohjausryhmän kokous Tiekessä; PT Helkasta
29.3.06 Kansalaiskanavan ja Icing-hankkeen yhteistapaaminen (H:gin viranhaltijoiden/sosiaalivirasto ryhmähaastattelu); MS, JJ ja Icing-hankkeen edustajat (Joanna Saad-Sulonen ja Taina Rajanti) sekä H:gin sosiaaliviraston edustaja
3.4.06 Kansalaiskanavan ja kotikaupunkipolku-konsultin yhteistyötapaaminen; PT, MS ja Pauli Saloranta
5.5.06 Osallistumisaiheisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelutapaaminen Helkassa; PT, MS, JJ sekä osallistumisen asiantuntijoita mm. Kuntaliitosta ja H:gin kaupunkisuunnitteluvirastosta
6.4.06 Kansalaiskanava-projektin ohjausryhmän kokoontuminen Helsingissä, Tieteiden talolla; MS, PT, JJ, kaupunkiohjelman uusi projektipäällikkö Merja Koski sekä sekä ohjausryhmän jäseniä (yht. 18 henkeä)
6.4.06 Helkan ja kaupunginarkiston yhteistyönä järjestämä ”Arkistot talteen” -tietoiskuilta kaupunginarkiston tilissa (Kalliossa); Helkan hallituksen asiantuntijajäsen Martti Helminen ja Merja Aartolahti, sekä kaupunginosayhdistysaktiiveja
7.4.06 Kotikatu-koulutus Vuosaaren kotisivupäivittäjille (Vuosaaressa); NK, sekä kymmenkunta kotisivuaktiivia Vuosaaresta
11.4.06 Kansalaiskanava-projektin järjestämä seutuseminaari sidostyhmille, luottamushenkilöille ja kohdealueen toimijoille (Vantaan Kilterin koululla); AS, MS, PT, JJ sekä parikymmentä osallistujaa Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta
19.4.06 Kansalaiskanava-projektin suunnittelu- ja arviointitapaaminen; MS, PT, JJ
20.4.06 Neuvonpito kevään seminaariyhteistyöstä (10.5.06) H:gin kaupunkisuunnitteluvirastossa; PT, yleiskaavapäällikkö Pertti Kare sekä toinen ksv:n edustaja
20.4.06 YKS2-projektin ohjausryhmän kokous Helkassa; PT, Mikko Virkamäki, hallituksen jäsenet Raimo Nenonen ja Tuula Salo
21.4.06 Kansalaiskanava-projektin ja kaupunkiohjelman neuvonpito Helkassa; AS, MS, PT sekä kaupunkiohjelman uusi projektipäällikkö Merja Koski Tiekestä
21.4.06 Helkan, EKYLin ja Vantaan kotiseutuliiton yhteistyöneuvottelu Helkassa; AS, PT sekä EKYLin ja Vantaan kotiseutuliiton edustajat
25.4.06 ”Keiden Helsinki” -seminaari-iltapäivä peruspalveluiden tulevaisuudesta (Seurakuntatalolla); PT