Esityslista 4/2007

HALLITUS  4/ 2007   ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 3. huhtikuuta 2007, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Esittelijä, sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
Kokoussihteeri: Anna Kanervo, projektityöntekijä 
 
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/ 2007 hyväksyminen 

5. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos tammi/helmikuulta 2007
 
6. Kansalaiskanava -projektin tilanne

– projektipäällikön työsuhde
– esitys jatkosuunnitelmista
– muuta ajankohtaista

7. Turvallisuusprojektit
– terveiset kaupunginjohtajan ’yleisen siisteyden edistämisen’ -työryhmän 1. kokouksesta
– tutustumismatka Birminghamin asukas- ja turvallisuusyhteistyöhön toukokuussa

8. Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– Lyhyt palaute Rakennukset kertovat – julkistamistilaisuudesta 27.3.07
– Projektin jatkotoimet

9. Kotikadun asiat
– lyhyt tilannekatsaus
 
10. Muut asiat

– Kevätkokouspalaute
– Helkan organisaatiotyöryhmän kokousaika
– aloitteet Kurkimäki-Seurasta
– neuvottelu kouluviraston edustajien kanssa; tilannekatsaus
– väliaikatietoa uuden kunniakirjan suunnittelusta
– tietoa kirjamessujen kustannuksista
– muut mahdolliset asiat 

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans   
puheenjohtaja   


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 3/ 2007

Edellisen kokouksen 28.2.2007  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Riikka Henriksson=RH, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT)

1.3.07  Kansalaiskanavan kouluyhteistyö kohdealueen kouluissa (Pihkapuiston koulu);  AK
1.3.07  Malminkartanon asukasfoorumi Pihkapuiston koululla; RH
5.3.07  Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin kokoontuminen rakennusvirastolla; RH, PT, AK sekä muita KD-klubin osanottajia
7.3.07  Demokratiatilinpäätöshankkeen ohjausryhmän kokous H:gin ympäristökeskuksessa; PT Helkasta
7.3.07  Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton kulttuuristrategian työpaja; PT Helkasta
8.3.07  Kansalaiskanavan sidosryhmäkokous (PK-seudun osallisuusasiantuntijat) Helkassa; RH, PT, AK sekä pääkaupunkiseudun osallisuusasiantuntijoita
8.3.07  Helkan uuden kunniakirjan suunnittelukokous; PT, hallituksen jäsen Risto Rautiainen ja graafinen suunnittelija Mikko Tarvonen
13.3.07 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin työryhmän kokous; AK ja KD-klubin jäseniä
14.3.07 Kotikadun suunnittelutiimin työkokous Helkassa; TT, PT ja AK
14.3.07 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin työryhmän kokous; RH ja KD-klubin jäseniä
15.3.07 Rakennusvirasto katupölyseminaari Vanhalla ylioppilastalolla; PT Helkasta
15.3.07 Kamppi-Kluuvi -turvallisuustyöryhmän kokous kaupungintalolla, PT Helkasta
16.3.07 Kansalaiskanavan sidosryhmätapaaminen kohdealueella; RH
16.3.07 Kansalaiskanavan työpalaveri mediayhteistyöstä; RH, AK, PT ja konsultti Päivi Litmanen
16.3.07 m2hz-hankkeen (digitaalinen lähi-/kansalaistelevision kehittämishanke) yhteistyökokous; Helkasta PT
19.3.07 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin työryhmän kokous; PT ja KD-klubin jäseniä
20.3.07 Kotiseutuliiton ja ympäristöministeriön Euroopan rakennusperintöpäivän 2007 teeman avajaisseminaari Säätytalolla
20.3.07 Kaupunkiohjelman projektipäällikkötapaaminen kaupungintalolla; RH Helkan Kansalaiskanavasta
21.3.07 Helkan kevätkokous rakennusviraston lautakuntasalissa; AS, PT, RH, AK, Helkan hallituksen jäseniä ja jäsenyhdistysten edustajia, yht. n. 30 henkeä
23.3.07 Kansalaiskanava -projektin kaupunkitapaaminen Kauniaisissa; RH, AK sekä neljä viranhaltijaa Kauniaisista  
26.3.07 Kansalaiskanavan Käyttäjademokratiaklubin suunnittelutapaaminen Helkassa; RH, AK, PT ja muita klubin jäseniä
26.3.07 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimusohjelman esittelyiltapäivä TIEKE:ssä; PT, RH ja AK
27.3.07 Helkan ja Kansalaiskanavan esittely japanilaisvieraalle TIEKE:n pyynnöstä Helkassa; PT, RH, AK, Pia Bäcklund TIEKE:stä sekä tohtori Namiko Y. Minai Fukuin yliopiston arkkitehtuurin laitokselta.
27.3.07 Kotikadun suunnittelupalaveri Helkassa; TT ja konsultti Heli Rantanen
27.3.07 Helkan Rakennukset kertovat – oppaan julkistamistilaisuus ravintola Violassa; PT, AK, Liisa Tarjanne sekä n. 30 osallistujaa
29.3.07 Kansalaiskanavan ohjausryhmän tapaaminen H:gin yliopiston tiloissa; RH, PT, AK ja ohjausryhmän jäseniä
29.3.07 Kaupunkiohjelman työpaja Paasitornissa; RH ja PT Helkasta
30.3.07 Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin kehittämän asiakasosallisuus-työkirjan testaus- ja benchmarking-yritysvierailu; RH, PT ja AK sekä muita KD-klubin jäseniä
3.4.07   Helsingin kaupungin yleisen siisteyden edistämisen työryhmän 1. kokous rakennusvirastolla; PT Helkan edustajana